EU-menekinedistämisohjelmissa painotetaan jatkossa kestävää maataloutta ja ilmastonmuutoksen torjuntaa

15. helmikuuta 2021

Komissio avaa keväällä julkisen kuulemisen menekinedistämispolitiikan uudistuksesta. Ruokavirastosta toivotaan, että kaikki alan toimijat myös Suomesta antavat palautetta järjestelmästä. Jatkossa EU-menekinedistämisohjelmien valinta tulee perustumaan yhä vahvemmin Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan ja pellolta pöytään strategiaan, jonka keskiössä ovat muun muassa ilmastonmuutoksen torjunta, luonnon ja biodiversiteetin suojelu sekä luomu.

Tämän vuoden EU-rahoitteisten menekinedistämisohjelmien haku on jälleen avattu. Haun painopisteissä on jo nyt kiinnitetty erityisesti huomiota kestävään maatalouteen, ilmastotoimenpiteisiin ja luomuun. Jaossa vuoden 2021 haussa on 182.9 miljoonaa euroa. Hausta löytyy lisätietoa CHAFEA:sta.

Lisätietoa Ruokavirastosta