Ruokaketjun hankehaku on avoinna 28.8.2020 saakka

17. kesäkuuta 2020

Järjestöt, yhdistykset, yritykset, muut yhteisöt ja korkeakoulut voivat hakea avustusta ruokaketjun kehittämishankkeisiin. Haku on avoinna 17.6.­­–28.8.2020. Ruokaketjun hankehaku pohjautuu hallitusohjelmaan kirjattuihin ruokapoliittisiin kirjauksiin.

Rahoituksella on tarkoitus toteuttaa hankkeita seuraavista aihepiireistä:

  1. Ravitsemus ja kouluruokailu/päiväkotiruokailu
  2. Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma
  3. Ruokahävikin vähentäminen alkutuotannossa ja kotitalouksissa

Hankkeiden tulee olla laajoja, valtakunnallisia, puolueettomia sekä yleishyödyllisiä, joten niissä ei saa näkyä yritysten nimiä tai tuotemerkkejä. Rahoitusta voidaan myöntää yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa. Myönnettävän avustuksen enimmäismäärä on 80 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Ruokavirasto tekee päätökset rahoitettavista hankkeista syksyllä 2020. Ne voivat alkaa aikaisintaan 1.11.2020.  Hankkeiden tulee päättyä viimeistään 31.7.2023. Hankkeet voivat kestää 1–3 vuotta.

Ruokavirasto vastaa hankkeiden hakuprosessista ja hallinnoinnista. Hankkeet rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. 

Lisätietoa hankehausta ja painopisteistä Ruokavirastosta

 

Lisätietoja

Tommi Isosomppi, ylitarkastaja, 050 435 3937

Piritta Sokura, ylitarkastaja, 040 570 7024

etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi