Tuet ja kehittäminen

Maaseudulla sijaitsevat yritykset voivat hakea maaseudun yritysrahoitusta yrityksensä kehittämiseen ja investointeihin. Rahoitus haetaan alueen ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä. Ruokavirasto maksaa tuen yrittäjälle.

Ruokaviraston myöntämät kuljetusavustukset helpottavat Suomen pitkistä välimatkoista aiheutuvia haittoja. Kuljetusavustuksia voivat hakea lihan ostajat, meijerit, keinosiementäjät ja sokerintuottajat.

Maatalousyrittäjät voivat muodostaa tuottajaorganisaatioita ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa myös toimialaorganisaatioita. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot voivat hakea Ruokavirastolta EU-tukea toimintansa kehittämiseen.