Eläimistä saatavien sivutuotteiden sisämarkkinakauppa, tuonti ja vienti

Eläimistä saatavilla sivutuotteilla voidaan käydä kauppaa Suomen sisällä, EU:n sisällä (=sisämarkkinakauppa) tai niitä voidaan tuoda EU:n ulkopuolelta tai viedä EU:n ulkopuolelle. Sivutuotelainsäädännöstä löytyy kaikille eri kaupankäynti alueille/tyypeille hieman erilaisia vaatimuksia. Tarkemmista vaatimuksista löytää lisätietoja Ruokaviraston alla olevilta sivuilta:

Suomen sisällä tapahtuvilla sivutuote-erien siirroilla ei tarvitse olla mukana virallista sivutuoteasetuksen mukaista kaupallista asiakirjaa, mutta vastaavat tiedot sisältävä eri niminen asiakirja (esim. lähete, siirtoasiakirja jne.) erällä täytyy olla. Asiakirja voi olla paperinen tai sähköinen.

Sisämarkkinakaupassa erien mukana täytyy olla virallinen kaupallinen asiakirja ja lk 1 ja 2 kuuluvat erät sekä luokkaan 3 kuuluvat käsitellyn eläinvalkuaisen erät tulee kirjata Traces-järjestelmään. Eläimistä saatavien sivutuotteiden sisämarkkinakaupassa on käytetty Traces Classic-järjestelmästä löytyvää DOCOM-osiota. DOCOM:iin lähettävä toimija on laatinut virallisen kaupallisen asiakirjan, joka on ollut toimijan tekemän varmentamisen jälkeen nähtävissä myös vastaanottavalla laitoksella sekä viranomaisilla.

 

Traces Classic- järjestelmästä Traces NT-järjestelmään siirtyminen

Vanhasta, vuosia käytössä olleesta Traces Classic -järjestelmästä ollaan luopumassa ja siirtyminen uuteen Trace NT-järjestelmään tapahtuu asteittain. Traces-järjestelmää käytetään myös mm. kasvien, rehujen, elävien eläinten ja myös eläinperäisten sivutuotteiden EU:n ulkopuolisessa tuonnissa sekä elävien eläinten sisämarkkinakaupassa (INTRA). Edellä mainitut osiot ovat jo lokakuuhun 2021 mennessä siirtyneet Traces NT-järjestelmän käyttämiseen. Eläimistä saatavien sivutuotteiden sisämarkkinakaupassa uusi Traces NT-järjestelmä otettiin käyttöön 6.12.2021 klo 22.00. Vanha Traces Classic on käytössä vuoden 2021 loppuun asti. Kaupalliset asiakirjat laaditaan edelleen DOCOM-osioon. Järjestelmävaihdoksen myötä kaupalliseen asiakirjaan ei tule muutoksia. 

Ruokavirasto on pyrkinyt viemään sisämarkkinakauppaa sivutuotteilla käyvien toimijoiden tietoja valmiiksi Traces NT-järjestelmään. Toimijoiden tulee kuitenkin itse hakea järjestelmään tunnukset ja ns. linkittää käyttäjän tunnukset toimijan tietoihin.

Sivutuotteiden sisämarkkinakauppa tulee pysymään samanlaisena, kuin tälläkin hetkellä eli järjestelmävaihdoksen lisäksi käytännöt (lähettävä laitos laatii ja varmentaa DOCOM:in ja vastaanottaja tekee vastaanottokuittauksen) eivät ole muuttumassa.

Ohjeet tunnusten hakemiseen löytyvät Ruokaviraston sivuilta, mutta jos sivutuotetoimijoiden kirjautumisessa Traces NT-järjestelmään tulee ongelmia, niin lisätietoja voi kysyä Ruokavirastosta osoitteesta abp @ ruokavirasto.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.12.2021