Teknisten tuotteiden valmistus

Tekniset tuotteet ovat  eläimistä saatavista  sivutuotteista  johdettuja tuotteita, joita ei ole tarkoitettu eläinten ruokintaan.  Teknisiä tuotteita  ovat esimerkiksi  parkitut ja käsitellyt vuodat ja nahat, metsästystrofeet,  täytetyt eläimet, käsitelty villa, karva, harjakset, sulat ja höyhenet ja niiden osat, luutuotteet posliinitavaroita varten, gelatiini ja liima, renderöidyt rasvat ja  rasvojen johdannaiset.

Rekisteröinti

Teknisiä tuotteita valmistavien  laitosten  on oltava toimivaltaisen viranomaisen rekisteröimiä  sivutuoteasetuksen (EY) N:o 1069/2009  artiklan 23 mukaisesti. Tekniset laitokset rekisteröi ja niitä  valvoo paikallinen kunnaneläinlääkäri. 

Toimija hakee  rekisteröintiä täyttämällä alla olevan linkin takaa löytyvä K-lomake ja toimittamalla se tarvittavine  liitteineen paikalliselle kunnaneläinlääkärille. Viranomainen voi rekisteröidä laitoksen hakemuksen ja siihen liitettyjen selvitysten perusteella.   

 

Sivu on viimeksi päivitetty 1.10.2021