Brexitin vaikutukset eläinlääkärin ammatinharjoittamiseen Suomessa

21. helmikuuta 2019

Yhdistynyt kuningaskunta (UK, jäljempänä myös Britannia) on 29.3.2017 jättänyt ilmoituksen aikomuksestaan erota Euroopan Unionista perussopimuksen artiklan 50 mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että ellei erilliseen erosopimukseen päästä ennen 30.3.2019 tai ellei EU-eropäivää siirretä, mitään unionin primääri- ja sekundäärilainsäädäntöä ei sovelleta UK:n osalta 30.3.2019 (00:00 CET) lähtien. Tämä koskee myös ammattipätevyyden tunnustamista koskevaa direktiiviä (EY/2005/36, niin sanottu ammattipätevyysdirektiivi), jonka nojalla eläinlääkärin tutkinto voidaan toisessa EU/ETA -maassa tunnustaa.

Ruokavirasto antaa yleisenä suosituksena kaikille UK:ssa valmistuneille eläinlääkäreille tai juuri valmistumassa oleville eläinlääkäreille, jotka haluavat ammatinharjoittamisoikeuden myös Suomessa, hakemaan eläinlääkärin laillistusta viimeistään 29.3.2019. Voit toimittaa hakemuksen Ruokaviraston kirjaamoon (kirjaamo@ruokavirasto.fi) ja täydentää hakemusta tarvittaessa myöhemmin. Täältä (linkki EU/ETA laillistusohjeisiin) löydät lisätietoja hakemuksesta ja hakemuksen liitteiksi tarvittavista asiakirjoista. Tarkemmin Brexitin vaikutuksesta UK:ssa hankitun ammattipätevyyden tunnustamiseen, löydät usein kysytyistä kysymyksistä:

Olen Suomen kansalainen. Olen valmistunut eläinlääkäriksi UK:ssa ja minut on laillistettu eläinlääkäriksi UK:ssa ennen 30.3.2019. Voinko saada tutkintoni automaattisesti tunnustettua Suomessa?

Ruokavirasto suosittelee hakemaan laillistusta Suomessa ennen 30.3.2019. Jos kuitenkin olet suomen kansalainen tai muun EU/ETA-jäsenvaltion kuin Britannian kansalainen, voit 30.3.2019 jälkeenkin saada laillistuksen ilman lisävaatimuksia Suomessa, mikäli eläinlääkärin tutkintosi on aloitettu ja suoritettu kokonaisuudessaan loppuun ennen 30.3.2019. Ruokavirasto toteaa, että ratkaisevaa on tutkinnon suoritusmaan asema silloin, kun ammattipätevyys on hankittu. Jos tutkintosi on aloitettu ja suoritettu loppuun ennen 30.3.2019, on tutkinto suoritettu kokonaisuudessaan silloin, kun UK vielä oli EU -jäsenvaltio ja voit edelleen nauttia tutkinnon automaattisesta tunnustamisesta. Näin on riippumatta siitä, milloin haet laillistusta Suomessa.

Olen Britannian kansalainen. Olen valmistunut eläinlääkäriksi UK:ssa ja minut on laillistettu eläinlääkäriksi UK:ssa 30.3.2019. Voinko saada tutkintoni automaattisesti tunnustettua Suomessa, jos haen laillistusta Suomessa ennen 30.3.2019? Entä jos haen laillistusta Suomessa 30.3.2019 jälkeen?

Hakemus tutkinnon tunnustamiseksi jätetty viimeistään 29.3.2019
Jos sinulla on Britannian kansalaisuus, hakemushetkellä olet vielä EU -kansalainen. Koska myös eläinlääkärin tutkintosi on suoritettu kokonaisuudessaan UK:n ollessa vielä EU -jäsenvaltio, voit edelleen saada tutkintosi automaattisesti tunnustettua ilman lisäopinto- tai kielivaatimuksia.

Hakemus tutkinnon tunnustamiseksi jätetty 30.3.2019 tai tämän jälkeen
Ammattipätevyyden automaattinen tunnustaminen toisessa EU -maassa kuten Suomessa koskee vain tutkintoja, jotka on suoritettu toisessa EU/ETA -jäsenvaltiossa niiden jäsenyyden aikana. Lisäksi ammattipätevyyden automaattinen tunnustaminen koskee lähtökohtaisesti vain EU -jäsenvaltion kansalaisia.

Vaikka tutkintosi on suoritettu kokonaisuudessaan UK:n ollessa vielä EU -jäsenvaltio, et hakijana ole enää EU -kansalaisen asemassa etkä näin ollen voi lähtökohtaisesti nauttia ammattipätevyyden automaattisesta tunnustamisesta. Tähän on säädetty muutamia poikkeuksia. Mikäli olet esimerkiksi oleskellut pitkään Suomessa, voit pitkäaikaisen oleskelun ansiosta päästä automaattisen tunnustamisen piiriin.

Olen valmistumassa eläinlääkäriksi UK:ssa ja saan tutkintotodistuksen vasta 30.3.2019 jälkeen. Voinko saada tutkintoni tunnustettua Suomessa ilman lisäopintovaatimuksia?

Jos UK:n ero EU:sta toteutuu 29.3.2019, maa ei tästä lähtien ole enää EU -jäsenvaltio vaan ns. kolmas maa. Tämä tarkoittaa, että tällöin 30.3.2019 jälkeen UK:ssa eläinlääkäriksi valmistuvat eivät enää voi saada automaattista tunnustamista Suomessa vaan 30.3.2019 jälkeen UK:ssa suoritettu eläinlääkärin tutkinto luetaan ns. kolmannessa maassa suoritetuksi tutkinnoksi.

Lue lisää: 
Lisätietoja kolmannessa maassa suoritetun tutkinnon tunnustamisesta