Kolmannessa maassa suoritettu tutkinto

Eläinlääkäriksi laillistaminen Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa eli ns. kolmannessa maassa suoritetun tutkinnon perusteella edellyttää Suomessa pääsääntöisesti lisäopintoja ja riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa. Tämä pääsääntö koskee niin EU- tai ETA-valtion kansalaisten kuin EU:n tai ETA:n ulkopuolisen valtion kansalaisten suorittamia tutkintoja. Tästä pääsäännöstä säädetään kuitenkin poikkeuksia.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.7.2022