Elintarvikkeiden pakastaminen

Pakastettu elintarvike (pakaste) = elintarvike, joka on jäädytetty pakastamiseksi kutsutulla jäädytysmenetelmällä, jossa maksimaalinen kiteenmuodostus etenee elintarviketyypistä riippuen mahdollisimman nopeasti, ja jonka lopullinen lämpötila pidetään lämmön tasaantumisen jälkeen -18 ° C:ssa tai sitä kylmempänä elintarvikkeen kaikissa osissa, ja joka myydään tai luovutetaan pakastettuna (Pakasteasetus 818/2012).

Pakasteen valmistukseen käytettävien valmistusaineiden on oltava moitteettomia. Tuote on valmistettava, jäähdytettävä ja pakastettava viivytyksettä tuotteen valmistuksen tai muun käsittelyn jälkeen käyttämällä tarkoituksenmukaisia teknisiä laitteita, jotta kemialliset, biokemialliset ja mikrobiologiset muutokset jäävät mahdollisimman vähäisiksi..

Elintarvikkeiden pakastamiseen käytettävät tilat ja laitteet sekä pakastettujen elintarvikkeiden varastointiin käytettävät tilat ja laitteet ovat tarkoitukseen soveltuvia silloin, kun

  • käytettävissä on elintarvikkeiden jäädyttämistä varten laite, jonka lämpötila voidaan säätää -18 oC kylmemmäksi, jolloin elintarvikkeen jäädyttämiseen kuluu enintään 24 tuntia. Riittävän nopean jäätymisen varmistamiseksi jäädyttämistä ei pidä suorittaa täyteen pakatussa pakastimessa/pakkasvarastossa.
  • Pakastettujen elintarvikkeiden säilyttämistä varten säilytystila, jonka lämpötila on -18 oC tai kylmempi.

Mitä hitaammin elintarvike jäätyy sitä suurempia vesikiteitä elintarvikkeeseen muodostuu. Muodostuvat jääkiteet rikkovat elintarvikkeen rakennetta. Vastaavasti mitä pienempiä jääkiteitä elintarvikkeeseen muodostuu sitä vähemmän ne rikkovat elintarvikkeen rakennetta. Sulaessaan rikkoutunut rakenne tarjoaa mikrobeille hyvät edellytykset nopeaan kasvuun.

Sen lisäksi, mitä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä muualla säädetään, sellaisenaan myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitetun pakasteen pakkauksessa on oltava sana pakastettu tai pakaste, vähimmäissäilyvyysaika ja aika, jonka ostaja voi pakastetta säilyttää, säilytysohje, josta ilmenee säilytyslämpötila, sekä merkintä, että tuotetta ei saa jäädyttää uudelleen sulatuksen jälkeen.Jos tällaisia elintarvikkeita, esimerkiksi leivonnaisia, myydään osittain tai kokonaan sulatettuina, tulee tuotteiden yhteydessä olla maininta, että ne on varastoitu pakastettuina. Osittain tai kokonaan sulaneita tuotteita ei saa jäädyttää uudelleen.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.4.2019