Pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittely

Pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittely elintarvikehuoneistossa: vaaditaanko työntekijältä hygieniapassi (osaamistodistus), riittävä suojavaatetus tai terveydentilan selvitys?

Työntekijältä, joka työskentelee elintarvikehuoneistossa ja käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, vaaditaan hygieniapassi eli osaamistodistus (Elintarvikelaki 23/2006 27 § 2 mom), riittävä suojavaatetus (Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011 17 § 1 mom; Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta 795/2014 liite I, luku 5) ja terveydentilan selvitys (Tartuntatautilaki 1227/2016 ja -asetus 146/2017).

Alla olevassa taulukossa on esitetty esimerkkejä siitä, mikä katsotaan pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittelyksi ja mikä ei. Tulostettava taulukko:

Pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittely elintarvikehuoneistossa Taulukko (15.5.2020 pdf)

 

Tässä linkki myös THL:n ohjeeseen https://toimenpideohje salmonellatartuntojen ehkäisemiseksi

Sivu on viimeksi päivitetty 19.5.2020