Elintarvikelainsäädännön joustavuuden mahdollisuudet -hanke

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira selvitti elintarvikelainsäädännön joustavuuden mahdollisuuksia yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Maa- ja metsätalousministeriö rahoitti hanketta.

Hankkeessa kerättiin tietoa käytössä olevista elintarvikelainsäädännön vaatimusten joustoista ja selvitettiin mahdollisuuksia lisätä joustavuuden soveltamista. Hankkeen tarkoituksena oli tukea hallitusohjelman tavoitteita byrokratian purkamiseksi ja hallinnollisen taakan vähentämiseksi. 

Helsingin yliopisto selvitti erityisenä osa-alueena pienteurastamoiden omavalvonnan toimivuutta ja minkälaisia joustoja omavalvontaan voisi soveltaa vaarantamatta elintarviketurvallisuutta. Helsingin yliopiston tutkimuksesta on laadittu erillinen raportti.

Valvojille ja yrittäjille oli selvää, että joustavuutta ei tule soveltaa, jos elintarviketurvallisuus vaarantuu. Valtaosa valvontayksiköistä ilmoitti myöntäneensä joustoja laitoksille ja ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille. Yrittäjistä vain noin viidesosa kertoi, että heidän yritykselleen oli myönnetty joustoja.

Hankkeessa tuli esille, että joustavuuden käsitteistö ja säädösperusteet ovat yrittäjille ja paikallisviranomaisille vieraita ja haastavia selvitellä. Elintarviketurvallisuuden keskusviranomaiset ja elintarvikealan neuvontajärjestöt ovat keskeisessä asemassa joustavuuden osaajina ja tiedon levittäjinä sekä paikallisille valvojille että yrittäjille. Erityisesti tulisi huolehtia siitä, että yrittäjien osaaminen olisi riittävää siihen, että he osaisivat tehdä joustavuuteen liittyviä ehdotuksia viranomaiselle. Hankkeessa esille tulleet esimerkit joustavuudesta on kerätty Ruokaviraston käyttöön tulkintojen selventämiseksi ja valvonnan yhdenmukaistamiseksi.

Hankkeen tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että elintarvikelainsäädännön joustavuuden käyttöä voitaisiin Suomessa laajentaa ja yhdenmukaistaa. Erityisesti maantieteellisten haittojen alueilla sijaitsevien yritysten sekä perinteisiä valmistusmenetelmiä käyttävien ja ominaisuuksiltaan perinteisiä elintarvikkeita valmistavien yritysten mahdollisuudet helpotuksiin joissakin elintarvikelainsäädännön vaatimuksissa tulisi selvittää. Yritysten toimintaedellytyksiä voidaan mahdollisesti parantaa, kun joustavuutta käytetään laajemmin edellä mainituissa ja myös pienissä ja vähäriskisissä yrityksissä sekä näiden yritysten erityistilanne mahdollisesti huomioidaan valvontamaksuja määritettäessä.

 

Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille valvojille ja toimijoille!

Lisätietoja:

Elintarvikelainsäädännön joustavuuden mahdollisuudet –hanke,  Auli Vaarala
Elintarvikelainsäädännön joustavuuden soveltaminen ja valvonta, Carmela Hellsten

Sivu on viimeksi päivitetty 22.9.2020