Joustavuus toimijan näkökulmasta

 • koskee etenkin pienimuotoista toimintaa ja perinteistä valmistusta
 • kun riskinarviointi on tehty huolellisesti ja tuotannon riskit tunnetaan hyvin, voidaan vaatimuksia keventää
 • kansallisiin säädöksiin ja Eviran ohjeisiin on kuvattu tilanteita, joissa vaatimukset ovat vähäisemmät

Toimijalla aktiivinen rooli

 • Toimija suunnittelee itse toimintatapansa
 • Toimija esittää valvojalle suunnitelmansa
 • Valvoja arvioi, pystyykö toimija esittämällään tavalla hallitsemaan toiminnan riskit
 • Valvoja voi tämän jälkeen sallia uuden toimintatavan käyttöönoton

Esimerkkejä pienille laitoksille myönnetyistä joustoista:

 • Toiminnot voidaan erottaa ajallisesti sellaisissa laitoksissa, joiden tuotantomäärät ovat vähäisiä

Esimerkki 1: Tuotantotilassa voidaan pakata tuotteita, kun tila puhdistetaan ennen pakkaamisen aloittamista ja tällä välin tuotteet jäähtyvät kylmiössä. Tila puhdistetaan jälleen pakkaamisen jälkeen.

Esimerkki 2: Vähittäismyyntitilan voi sijoittaa laitoksen tiloihin.

 • WC:n ja pukeutumistilojen sijoittaminen eri rakennukseen tai käymälätyyppi on muu kuin wc

Esimerkki 1: Jos laitos toimii toimijan kodin pihapiirissä, eikä sillä ole ulkopuolisia työntekijöitä; => sosiaalitiloja ei tarvita, jos sosiaalitilat ovat pihapiirissä.

Esimerkki 2: Käymälätyyppi voi olla muu kuin viemäriin liitetty wc.

 • Puu pienten laitosten välineissä ja rakenteissa:

Esimerkki 1: Perinteiset puiset juustomuotit ja kypsytysalustat. Käytön ehtona on jatkuva kunnon käyttötarkkailu ja tietty puumateriaali. Puulajeista soveltuvat parhaiten haapa ja koivu.

Esimerkki 2: Ovet, sekä ovien ja ikkunoiden kehykset ja karmit. Voivat olla puiset, jos ne ovat alun perin olleet puiset, niitä pidetään hyvässä kunnossa ja ne ovat lakattu tai maalattu puhdistusta kestävillä maaleilla.

 • Mikrobikriteeriasetuksessa annettuja osanäytteiden lukumääriä on pidettävä vähimmäisvaatimuksena, eli otettava 5 osanäytettä yhtä aikaa

Esimerkki: Tuotannosta voidaan ottaa 5 yksittäistä näytettä yhden viikon ajan sen sijaan, että otetaan 5 näytettä samana päivänä.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.7.2019