Jäljitettävyys

Jäljitettävyys pellolta pöytään -ketjussa

Elintarvikkeet, rehut ja näiden raaka-aineet pystytään jäljittämään jokaisessa tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheessa. Elintarvike- ja rehualan toimijat, mm. valmistajat ja myyjät ovat lainsäädännön mukaan vastuussa jäljitettävyydestä. Jäljitettävyydellä tarkoitetaan, että elintarvike- ja rehualan toimija pystyy osoittamaan, mistä raaka-aine- tai muu tuote-erä on tullut ja mihin lähetetty erä on toimitettu. Lisäksi toimijan tulee tietää elintarvikkeiden hankinta- ja luovutusajankohdat. Sisäisellä jäljitettävyydellä tarkoitetaan, että toimija pystyy yhdistämään, mitä tulleita eriä mikin lähtevä erä sisältää.

Jäljitettävyydestä hyötyvät kuluttajat, eläimet ja elintarvike- ja rehualan toimijat

Toimiva jäljitettävyys lisää elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta. Jäljitettävyyden avulla pyritään estämään hylättyjen elintarvike- ja rehuerien pääsy ihmisten tai eläinten ravinnoksi. Joskus tuotteissa havaitaan viranomaisten tai toimijoiden toimesta virheitä, jolloin virheelliset tuotteet vedetään pois markkinoilta. Hyvän sisäisen jäljitettävyyden avulla varmistetaan tehokas takaisinveto ja minimoidaan aiheutuvat vahingot niin kuluttajille kuin toimijoille.

Terveys- ja tunnistusmerkki

Terveysmerkki

Terveysmerkki tarkoittaa leimaa, jolla lihantarkastuksessa hyväksytty teuraseläimen ruho merkitään lihantarkastuksen lopuksi. Terveysmerkintä tehdään ruhon ulkopintaan. Terveysmerkin muoto ja koko on määrätty lainsäädännössä. Siitä ilmenee teurastamon sijaintimaa ja hyväksymisnumero. Hyväksymisnumerot on merkitty Ruokaviraston rekisteriin hyväksytyistä liha-alan laitoksista. Siipikarjaan ja pienriistaan kuuluvien eläinten ruhoja ei kuitenkaan merkitä lihantarkastuksen lopuksi terveysmerkillä vaan niiden pakkauksiin tai kääreisiin merkitään tunnistusmerkki.

Soikionmuotoinen terveysmerkki

Terveysmerkin hyväksytty malli on soikio. Maatunnuksen lisäksi siinä on EU-maissa EU:ta kuvaava tunnus.

Tunnistusmerkki

Tunnistusmerkki osoittaa, että eläinperäinen elintarvike on valmistettu tai käsitelty viranomaisen hyväksymässä ja valvomassa laitoksessa. Tunnistusmerkki löytyy tuotteen kääreestä, pakkauksesta tai etiketistä. Tunnistusmerkin malli on määrätty lainsäädännössä. Se kertoo tuotantolaitoksen sijaintimaan ja laitoksen hyväksymisnumeron. Tuotteiden merkintävaatimuksista saa lisätietoja paikalliselta elintarvikevalvojalta.

Tunnistus- ja terveysmerkin avulla löytyvät valmistajan yhteystiedot Ruokaviraston rekisteristä

Laitoksen hyväksymisnumero kertoo, missä laitoksessa elintarvike on valmistettu. Ruokavirasto ylläpitää rekisteriä hyväksytyistä liha-, kala-, maito- ja muna-alan laitoksista sekä varastolaitoksista. Ruokaviraston laitosrekistereissä on kolme sivua: etusivu, laitoslista-sivu ja selitteet-sivu. Näistä sivuista on valikko rekisterisivun vasemmassa alalaidassa. Rekisterin laitoslista-sivulta voi hakea terveys- ja tunnistusmerkissä olevan hyväksymisnumeron perusteella laitoksen nimen, sijainnin ja sille hyväksytyt toiminnot. Rekisteristä ilmenee myös, onko laitos kunnan, aluehallintoviranomaisen vai Ruokaviraston valvonnassa. Selitteet-sivulla on laitoslista-sivulla esiintyvien lyhenteiden selitykset.

Ruokaviraston rekisterin hyväksytyt laitokset Suomessa.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 20.11.2019