Usein kysyttyä salmonellavalvonnasta

Mikä salmonella on?

Salmonellat ovat bakteereita, jotka voivat aiheuttaa mm. vakavan suolistotulehduksen. Salmonellatartunta voi olla myös oireeton. Salmonellat ovat suolistobakteereita, mutta ne säilyvät hengissä myös suoliston ulkopuolella. Nisäkkäät, linnut ja matelijat voivat toimia oireettomina salmonellabakteerin kantajina, ja salmonella voi levitä niiden ulosteista ympäristöön. Salmonellatyyppejä on olemassa yli 2 000.

Tuhoutuuko mahdollinen salmonella kuumentamalla?

Kyllä. Ruoan kuumentaminen kuplivan ja höyryävän kuumaksi riittää tuhoamaan salmonellabakteerit. Uunissa paistettavan lihan riittävä kuumennus kannattaa varmistaa käyttämällä lihalämpömittaria. Siipikarjanlihan sisälämpötila +75°C ja muun lihan sisälämpötila +70°C on riittävä.

Voiko raakaa jauhelihaa syödä?

Raa´assa jauhelihassa on paljon erilaisia bakteereita. Raaka jauheliha pitää aina säilyttää jääkaapissa ja noudattaa viimeinen käyttöpäivä -merkintöjä. Jauheliha pilaantuu herkästi. Raakaa jauhelihaa ei pidä syödä vaan se pitää kypsentää ennen syömistä.

Ovatko kinkkuleikkeet salmonellan suhteen turvallisia?

Kinkkuleikkeet kuumennetaan valmistettaessa, jolloin lihassa mahdollisesti olevat bakteerit kuolevat. Kinkkuleikkeitä voi syödä turvallisesti.

Lapsellani on ripuli ja minullakin on huono olo. Söimme eilen makaronilaatikkoa. Voiko meillä olla salmonella?

Ripuliin sairastumiselle voi olla monta syytä. Salmonellan tarttuminen kypsän makaronilaatikon välityksellä on erittäin epätodennäköistä. Jos epäilette ruokamyrkytystä, olkaa yhteydessä terveyskeskukseen ja/ tai kunnan elintarvikevalvontaan. Lisätietoa: THL

Voiko salmonellaa olla broilerin-, sian tai naudanlihassa?

 Suomessa tuotetussa lihassa, joka päätyy kuluttajalle, salmonellan esiintymisen todennäköisyys on hyvin pieni. Lihasiipikarjassa salmonellaa todetaan tuotantotiloilla joitakin tapauksia vuosittain. Tällaisten erien liha kuumennetaan teollisuudessa. Kansainvälisesti vertailtuna salmonellaesiintyvyys Suomessa on poikkeuksellisen matala.

Suomessa myynnissä olevaa broilerin-, sian- ja naudanlihaa sekä niistä valmistettavia tuotteita tutkitaan jatkuvasti mm. viranomais- ja omavalvonnan puitteissa. Salmonellan esiintyvyyttä kaupan broilereissa on lisäksi tutkittu erillisinä tutkimushankkeina vuosina 2000 ja 2004, jolloin salmonellaa ei todettu lainkaan. Vuosina 2005 -2008 tutkituista lihaleikkaamoista otetuista kotimaisista broilerilihanäytteistä ei löytynyt salmonellaa. Vuonna 2008 tutkituista lihaleikkaamoista otetuista kotimaisista sianlihanäytteistä ei löytynyt salmonellaa. Kuntien valvontaviranomaisten vuonna 2007-2008 vähittäismyynnistä ja teollisuudesta ottamista naudanlihanäytteistä ei löytynyt salmonellaa.

Koska siipikarjan osalta salmonellasta ei koskaan päästä täysin eroon, on kotikeittiössä syytä muistaa huolehtia hyvästä hygieniasta ja käsitellä raakaa siipikarjanlihaa erillään sellaisenaan syötävistä elintarvikkeista.

Mitä tiloilla tapahtuu kun salmonella todetaan?

Kun salmonella on tilan eläimistä todettu, läänineläinlääkäri antaa tilalle kirjallisen päätöksen, jolla rajoitetaan muun muassa eläinten siirtoja ja eläimistä saatavien tuotteiden siirtoja. Päätöksen tarkoituksena on estää tartunnan leviäminen ja helpottaa tartunnan nopeaa hävittämistä. Salmonellan vuoksi annetut rajoitukset kieltävät muun muassa munien luovuttamisen muualle kuin joko pastöroitavaksi tai asianmukaisesti hävitettäväksi. Lisäksi eläinten teurastaminen tällaiselta tilalta on mahdollista, mutta vain erityisjärjestelyin, jotka takaavat sen, ettei tartunnasta aiheudu vaaraa sen enempää kuluttajalle kuin muille tuotantotiloille tai teurastamolle. Käytännössä eläimet teurastetaan tällöin muista erillään ja liha sekä teurastuksen sivutuotteet ohjataan kuumennusprosessiin, joka tappaa salmonellabakteerit.

Jos naudoissa todetaan salmonellatartunta, miten estetään tartunnan leviäminen maidon ja lihan välityksellä ihmisiin?

Kliinisesti sairaita nautoja ei saa toimittaa teurastettavaksi. Nauta, joka on oireeton salmonellatartunnan kantaja, voidaan teurastaa erityisjärjestelyin, jotka takaavat sen, ettei tartunnasta aiheudu vaaraa sen enempää kuluttajalle kuin muille tuotantotiloille tai teurastamolle. Erityisjärjestelyt tarkoittavat sitä, että eläimet teurastetaan tällöin muista erillään ja liha sekä teurastuksen sivutuotteet ohjataan kuumennusprosessiin. Salmonellatilalta voidaan toimittaa maitoa meijeriin ainoastaan pastöroitaviin maitotuotteisiin. Pastörointi tuhoaa mahdollisen salmonellan maidossa. Salmonellatilalta ei saa luovuttaa suoraan kuluttajille nk. tinkimaitoa.

Mistä salmonellaa voi tulla tuotantoeläintiloille?

Salmonella voi olla peräisin rehusta tai se voi tulla tilalle ihmisten, uusien tilalle tuotavien eläinten, luonnoneläinten tai tavaroiden mukana. Eri ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä pyritään estämään salmonellan pääsy tilalle mahdollisimman tehokkaasti. Lisää tietoa Eläinten terveys ETT ry:n internetsivuilla.

Miksi salmonellasaastuneiden tilojen nimiä ei kerrota kuluttajille?

Kananmunien ja lihan jäljitettävyys tuotantotiloille toimii hyvin. Kananmunissa on tuotantomuodon lisäksi myös tuottajan tiedot. Mikäli kananmuniin tai lihaan liittyisi ihmisen terveysvaara ja ne olisi sen johdosta kerättävä pois markkinoilta ja kuluttajilta, tieto tuottajista ilmoitettaisiin välittömästi.

Voiko kananmunassa olla salmonellaa?

Vain jotkut salmonellat, kuten Salmonella Enteritidis, voivat päätyä kananmunan sisälle ja säilyä siellä hengissä. Jos kanalla on sellainen salmonellatartunta, joka ei siirry kanasta muniin, sen tuottamien munien pinnalla voi olla salmonellabakteereita ulosteiden kautta. Tätä estetään hyvällä tuotantohygienialla ja tarkastuksilla.

Saako raakoja kananmunia syödä?

Kotimaisia kananmunia voi syödä raakana ja löysäksi keitettynä. Myös kakkutaikinaa, majoneesia yms., johon on sekoitettu raakaa kananmunaa, voi maistella.

Miten kananmunia pitää käsitellä?

Kananmunia voi käsitellä normaaliin tapaan. Kaikessa ruoanvalmistuksessa on syytä kuitenkin muistaa hyvä hygienia ja opetella muutama perusniksi turvalliseen ruoanvalmistukseen.

Pitääkö kädet pestä kananmunien käsittelyn jälkeen?

Aina, kun on käsitellyt kananmunan kuoria, on hyvä pestä kädet, sillä kananmunat eivät koskaan ole täydellisen puhtaita.

Onko kalkkunatiloilla todettu salmonellaa?

2000-luvulla on löytynyt vuosittain keskimäärin vain 1-2 positiivista kalkkunaparvea, jonain vuonna ei yhtään.

Voiko kanankakkaa käyttää lannoitteena?

Voi. Suomessa myytävät kanankakkalannoitteet on valmistettu hyväksytyissä laitoksissa. Laitoksessa lanta kuumennetaan siten, että salmonella, jos sitä mahdollisesti on raakalannassa ollut, tuhoutuu.

Voiko koiran- ja kissanruoissa olla salmonellaa?

Teollisesti valmistetuissa koiran ja kissojen kuivamuonissa tai säilykkeissä ei ole todettu salmonellaa. Sen sijaan koirille tarkoitetuissa eläinperäisistä sivutuotteista valmistetuissa rehuissa, kuten siankorvissa ja muissa paistetuissa ruhon osissa todetaan satunnaisesti salmonellaa. Näiden tuotteiden käsittelyssä on syytä noudattaa hyvää hygieniaa.

Voinko jatkaa koirani raakaruokintaa turvallisesti?

Koiran ruokinta kypsentämättömillä rehuilla on turvallista, jos raaka-aineet ovat laadukkaita ja ne hankitaan luotettavalta myyjältä sekä niiden käsittelyssä noudatetaan hyvää hygieniaa.

Mikä on salmonellavalvontaohjelma?

Euroopan unioniin liittymisen yhteydessä vuonna 1995 Suomelle hyväksyttiin kansallinen salmonellavalvontaohjelma. Ohjelman tavoitteena on pitää salmonellan esiintyminen tuotantoeläimissä ja niistä saaduissa elintarvikkeissa alle 1 % tasolla vuosittain. Se mahdollistaa Suomelle ns. erityistakuut, eli oikeudet vaatia maahantuotavalta sian-, naudan- ja siipikarjanlihalta sekä kananmunilta salmonellatutkimuksia ennen maahantuontia.

Mitä on omavalvonta?

Omavalvonta on elintarvikeyrityksen järjestelmä, jolla yritys varmistaa, että yrityksen valmistama, myymä tai tarjoilema elintarvike on kuluttajalle turvallinen. Tämä järjestelmä kuvataan omavalvontasuunnitelmassa, jota yrittäjä noudattaa, ja jonka toteuttamisesta hän pitää kirjanpitoa. Elintarvikevalvontaviranomainen tarkastaa ja hyväksyy omavalvontasuunnitelman sekä valvoo sen noudattamista. Lisätietoa omavalvonnasta

Miten paljon rehuaineita, joissa voi olla salmonellaa, tuodaan Suomeen?

Suomen rehuseosten valmistuksessa ollaan hyvin riippuvaisia ulkomailta tuodusta valkuaisesta. Vuoden 2008 ulkomaisten valkuaisrouheiden, joissa salmonellan esiintymisriski on suurin, tuontimäärä oli vajaa 160 miljoonaa kiloa. Suomessa valmistetaan myös valkuaisrouheita sekä kotimaisesta rypsistä että ulkomailta tuoduista soijapavuista ja rypsin- /rapsinsiemenistä. Vain noin kolmasosa kotimaan valmistuksen raaka-aineesta on Suomessa viljeltyä rypsiä. Kotimaan valmistus, joka on vain 2-2.5% tuontimäärästä, on hyvin valvottua eikä sieltä salmonellaa joudu tiloille.

Valtaosa valkuaisrouheista menee maahantuontitarkastuksen jälkeen rehuseosten valmistajille, jotka käyttävät sen rehuseosten valmistukseen. Teollisten valmistajien omavalvonnassa niihin kohdistuu useammin omavalvonnan näytteenottoa kuin niissä tapauksissa, joissa valkuaisrouhetta myydään maahantuontitarkastuksen jälkeen sellaisenaan maatiloille tilasekoitukseen. Lisäksi teollisissa rehuseosten valmistusprosesseissa niihin kohdistuu rakeistuksen yhteydessä kuumennus, joka vähentää bakteereja. Näin ollen salmonellariski on suurempi suoramyynnissä tiloille.

Miten toimitaan kun Salmonellalla saastunut rehuerä tulee satamaan?

 Saastuneeksi todettu rehuerä asetetaan  viranomaisen taholta kieltoon. Tuoja voi hakea käsittelylupaa, johon kuuluu selvitys, millä tavoin salmonella aiotaan tuhota. Aiemmin siihen käytettiin kuumennusta, mutta jo kymmenisen vuotta on käytetty kemikaaleja, jotka sisältävät orgaanisia happoja ja formaldehydiä. Evira voi antaa käsittelyluvan, jossa vaaditaan aina, että rehusta otetaan käsittelyn jälkeen uudet näytteet (tiheys voi olla normaalia suurempi, jos salmonellaa on todettu paljon). Kun analyysin tulokset osoittavat, että salmonellaa ei ole, rehu vapautetaan markkinointi- ja käyttökiellosta tai maahantuontikiellosta, jos se on tullut EU:n ulkopuolelta.

Rehua ei yleensä palauteta nykyään myyjälle, jos se vain voidaan käsitellä salmonellan tuhoamiseksi. Myyjä tai vakuutusyhtiö maksaa tietysti ostajalle tulevat rehun käsittelykustannukset, jotka ovat pienemmät kuin jos rehu palautettaisiin Suomesta takaisin sen toimittajalle.

Onko rehunvalmistajien ympäristönäytteistä todettu salmonellaa?

Rehuaineita ja rehuja valmistavista laitoksista löydetään silloin tällöin salmonellaa. Salmonellalöydöksiä on tuotantoympäristön lisäksi tehty piha-alueilta ja niitä löydetään myös raaka-aineista niitä vastaanotettaessa. Rehutehtailla on löydösten varalle toimintaohjeet, joita niiden tulee noudattaa.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.12.2018