Elintarvikehygienia

Voiko COVID-19-koronavirustartunta levitä marjojen välityksellä?

Tämänhetkisen tiedon perusteella elintarvikkeita ei pidetä Covid 19-taudin tartuntalähteinä. Siksi esimerkiksi ei ole tarvetta vetää pois markkinoilta tai suositella kuumakäsittelyä  marjoille tai muille sellaisenaan syötäville elintarvikkeille, joiden poimintaan tai muuhun käsittelyyn  on osallistunut koronatartunnan saanut henkilö.

Ruokaviraston yleinen linjaus kuitenkin on, että sairaana ei pidä työskennellä eikä käsitellä pakkaamattomia elintarvikkeita. Siksi virasto suosittelee, että  henkilöt, joilla on todettu koronatartunta, eivät osallistu pakkaamattomien elintarvikkeiden käsittelyyn, kuten marjojen poimintaan, niin kauan he voivat mahdollisesti erittää  virusta. Tämä on myös puhtaan kotimaisen elintarviketuotannon strategian mukaista. Tartunnan toteamisen jälkeen on aina noudatettava paikallisen tartuntatautiviranomaisen ohjeita.

Toistaiseksi maailmalla ei ole olemassa todisteita siitä, että Covid 19-tartunta olisi levinnyt ihmisiin elintarvikkeiden välityksellä.

Koronavirus tarttuu pisaratartuntana sairastuneesta ihmisestä toiseen ihmisen, kun sairastunut yskii tai aivastaa tai kun ihmiset ovat lähietäisyydellä toisistaan. On mahdollista, että virukset päätyvät myös erilaisille pinnoille, mukaan lukien elintarvikkeiden pinnoille, joista ne voivat teoriassa siirtyä ihmisten käsiin ja sitä kautta nenän limakalvoille. Leviämistä ja tartuntaa pintojen välityksellä ei kuitenkaan pidetä merkittävänä tartuntareittinä.  Kokeellisesti on todettu, että koronavirus säilyy erilaisilla pinnoilla muutaman päivän. Virukset eivät pysty lisääntymään pinnoilla.

Elintarvikelämpötilavaatimusten noudattaminen

Ruokavirasto on ohjeistanut muutamista joustoista tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, jotka liittyvät elintarvikkeiden saatavuuden turvaamiseen.  Elintarvikkeiden lämpötilavaatimuksilla on suora vaikutus elintarvikkeiden säilyvyyteen ja elintarviketurvallisuuteen eikä niistä voi poiketa. Tämän hetkisessä epidemiatilanteessa on syytä huolehtia elintarviketurvallisuudesta erityisen huolellisesti.

Kuinka henkilökunnan tulee ottaa huomioon hygienia työskennellessään elintarvikehuoneistossa?

Käsihygienia

Huolellinen ja riittävän usein tapahtuva käsienpesu vedellä ja saippualla on elintarvikehuoneistossa työskennellessäsi erityisen tärkeää. Vältä koskettelua kasvojen alueelle. Pesethän kädet myös aina yskimisen, aivastamisen tai niistämisen jälkeen.  Noudatathan Ruokaviraston ohjeita käsienpesusta. Sekä tutustu myös THL:n käsienpesuohjeistukseen.

Muistathan, että elintarvikkeisiin, ruoan valmistusvälineisiin ja tarjoiluastioihin kosketaan vain puhtain, tervein käsin.

Kertakäyttökäsineiden käyttö elintarviketyössä

Suojakäsineiden tarkoitus on suojata elintarvikkeita käsien kautta leviävältä lialta ja mikrobeilta. Usein näkee suojakäsineitä käytettävän käsien suojaamiseen elintarvikkeilta. Jos suojakäsineitä käytetään, on niitä käytettävä hygieenisesti ja ne on vaihdettava riittävän usein erityisesti ristikontaminaation välttämiseksi. Suojakäsineiden käyttö erityisesti pakkaamattomien elintarvikkeiden käsittelyssä on välttämätöntä, jos käsissä on tulehtuneita haavoja, käytetään rakennekynsiä tai koruja. Suojakäsineiden käytöstä huolimatta kädet on pestävä säännöllisesti.

 

Jos tuttujen kertakäyttöhansikkaiden saatavuudessa ilmenee haasteita ja vaihdat tuotetta, muista tarkistaa että myös uudet kertakäyttöhanskat soveltuvat aiottuun elintarvikekäyttöön. Kertakäyttöhansikkaiden sopivuus aiottuun käyttöön tulee varmistaa erityisesti, jos niillä käsitellään rasvaisia ja/tai lämpimiä ruokia. Hanskojen pakkauksessa on yleensä kerrottu tekstillä tai osoitettu malja-haarukka symbolilla, voiko hanskoja käyttää elintarvikekosketuksessa. Niissä pitäisi olla myös mainittuna, jos elintarvikekäytölle on olemassa jotain rajoituksia, kuten esim. kosketukseen tulevan elintarvikkeen ominaisuuksiin tai kosketusaikaan liittyen. Lainsäädäntö edellyttää, että vinyylimuovihanskojen, jotka eivät sovellu kosketukseen rasvaisten elintarvikkeiden kanssa, pakkauksessa on oltava lause ”ei sovellu kosketukseen rasvaisten elintarvikkeiden kanssa” tai vastaavan sisältöinen teksti. Koska kuitenkin on huomattu, että vinyylihanskojen pakkausmerkinnöissä on tältä osin paljon puutteita, pitää asia tarvittaessa varmistaa hanskojen toimittajalta.

Henkilökunnan perehdytys

Elintarvikkeiden tuotannossa on aina noudatettava hyvää elintarvikehygieniaa, jolla varmistetaan elintarvikkeiden turvallisuus, terveellisyys ja puhtaus. Sairaana ei saa tulla töihin, vaikka flunssan oireet olisivatkin vain vähäiset. Koko henkilökuntaa on hyvä muistuttaa hygieenisistä työtavoista. Mahdollinen sijaistyövoima on myös perehdytettävä hygieenisiin työtapoihin. Työntekijöiden terveydentilaan liittyvästä ohjeistuksesta vastaa terveydenhuolto.

Lisätietoa hygieenisistä työtavoista

Onko Ruokavirastolla ohjeistusta elintarviketyöntekijöiden suu- ja nenäsuojainten käyttöön?

Tämänhetkisen tiedon perusteella koronavirus ei tartu elintarvikkeiden välityksellä. Näin ollen koronavirusepidemia ei vaadi tavanomaisesta poikkeavaa suojainten käyttöä elintarvikehuoneistoissa elintarviketurvallisuuden vuoksi. Henkilöstön suojaamisesta töissä ohjaa Työterveyslaitos: ohje palvelualoille ja ohje suu ja nenäsuojusten käyttöön

Voiko COVID-19-koronavirus tarttua pintojen tai ottimien välityksellä?

Tämän hetken tietämyksen mukaan erilaisten pintojen, kuten kahvojen tai elintarvikeottimien osuutta ei pidetä merkittävänä taudin leviämisessä. Yleistä siivouksesta Ruokaviraston ja Työterveyslaitoksen internetsivuilla.

Asiakastilat

Asiakkaiden koskemat pinnat (esim. ovenkahvat, kaiteet, tuolit, lastensyöttötuolit ja pöytäpinnat, maksupäätteet sekä WC- ja pesutilat) tulee puhdistaa huolellisesti ja mahdollisimman usein.

Asiakastiloissa puhdistustiheyttä on lisättävä erilaisiin painikkeisiin, kahvoihin ja ottimiin, joihin asiakkaat koskettavat esim. annostellessaan itselleen ruokia tai juomia. Ruoanottimia, leipä- ja voiveitsiä sekä elintarvikkeiden suojana olevia liinoja tai suojakupuja on vaihdettava useamman kerran päivän aikana. Myös kertakäyttöottimia kannattaa suosia. Muistahan puhdistaa myös elintarvikepakkauksien pinnat, joihin asiakas koskettaa (esim. öljy- ja maustekastikepullot).  Leivän ja muiden vastaavien tuotteiden tarjoilu valmiina annospaloina olisi järkevää.

Siivouksen tehostamisesta asiakastiloissa voit lukea lisää Työterveyslaitoksen internetsivuilta.

Miten toimia, jos elintarvikeyrityksessä havaitaan koronatartunta?

Tärkeintä on ennaltaehkäistä tartuntojen leviäminen: jos työntekijällä on lieviäkin hengitystieinfektion oireita, kannattaa pysyä kotona eikä mennä töihin tartuttamaan muita. THL:n sivuilla on yleisiä ohjeita ja Työterveyslaitoksen sivuilla ohjeita työntekijöille koronavirustartuntojen välttämiseksi. Näitä kannattaa ennaltaehkäisevästi yrityksissä noudattaa. Lue lisää TTL:n sivuilta.

THL:n mukaan epidemian leviämistä pyritään pääsääntöisesti rajoittamaan niin, että tartuntatautiviranomainen asettaa varmistetut koronatautipotilaat ja heille altistuneet karanteeniin. Tartuntatautiviranomainen eli sairaanhoitopiirin tai kunnan tartuntatautilääkäri tekee päätökset koronavirukselle altistuneiden karanteenista. Tartuntatautiviranomaisen päätös on paikallinen ja tapauskohtainen ja perustuu harkintaan taudin leviämisen estämisestä. Yrityksen kannattaa olla yhteydessä alueensa tartuntatautilääkäriin tai yrityksen työterveyshuoltoon selvitettäessä yrityksen sisäistä suojautumista taudin leviämiseltä ja yrityksen toiminnan luonnetta (esim. merkitys ruokahuollolle).

Jos esimerkiksi tietyn työvuoron työntekijät ovat altistuneet, niin toimintaa voidaan jatkaa työtilojen puhdistuksen jälkeen ei-altistuneiden työntekijöiden voimin. Jos yrityksen kaikki työntekijät ovat altistuneet eikä uusia työntekijöitä pystytä perehdyttämään toimintaan, on mahdollista, että  yrityksen toiminta on keskeytettävä karanteenin ajaksi.

Tarvittavat siivous- ja puhdistusohjeet löydät Työterveyslaitoksen internetsivuilta 

Elintarvikkeiden tuotannossa on aina noudatettava hyvää elintarvikehygieniaa, jolla varmistetaan elintarvikkeiden turvallisuus. Näin ollen Ruokavirasto katsoo, että yrityksessä olevia elintarvikkeita, elintarvikepakkauksia ja pakkausmateriaalia ei ole tarpeen hävittää, vaikka yrityksen työntekijöillä olisikin todettu koronavirustartunta.

Käsidesin valmistaminen elintarvikehuoneistossa

Käsidesin valmistusta ja myyntiä ohjeistaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Jos käsidesiä on tarkoitus valmistaa elintarvikehuoneistossa ole yhteydessä  ennen valmistuksen aloittamista, oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaiseen.

  • Tee suunnitelma, miten varmistat, ettei käsidesin valmistaminen vaaranna elintarviketurvallisuutta.

Käsidesin valmistaminen on erotettava ajallisesti elintarvikkeiden valmistamisesta ja tai valmistus on tehtävä eri tilassa.

Käsidesin valmistusaineet tulee pitää täysin erillään elintarvikkeista

  • Ennen elintarviketuotannon uudelleen käynnistämistä, huolehdi, että tilat ja laitteet on puhdistettu riittävän hyvin, ettei elintarvikkeisiin siirry missään tilanteessa jäämiä käsidesin valmistuksesta.
  • Käsidesissä on oltava tarvittavat ja selkeät merkinnät ettei käsidesiä sekoiteta elintarvikkeeksi.

Tukesin internetisivuilta löydät tarkempia ohjeita käsidesin mahdollisiin lupa-asioihin, pakkausmerkintöihin, valmistamiseen ja myyntiin.

Vaikuttaako koronavirusepidemia hygieniapassitestien järjestämiseen ja hygieniapassien saamiseen?

Hygieniapassitestaajilla on edelleen oikeus järjestää hygieniapassitestejä ja myöntää hygieniapasseja. Käytännössä työntekijän, joka tarvitsee hygieniapassin, voi olla tällä hetkellä hankalampaa päästä hygieniapassitestiin ja saada hygieniapassi.

Voiko lypsäjä tartuttaa COVID-19:n lehmiin?

Nykytietämyksen mukaan COVID-19 tarttuu ihmisestä toiseen. Tarttumisia ihmisistä lehmiin ei ole todettu.

Voiko maitoa hakea tiloilta, joilla on todettu COVID-19 tartuntoja?

Voi. Maitoauton kuljettajan on aina tarpeen noudattaa normaaleja hyviä hygieniakäytäntöjä.

Voiko COVID-19 levitä raakamaidon välityksellä?

COVID-19 tarttuu pisaratartuntana ihmisestä toiseen. Maito ei toimi viruksen välittäjänä.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 13.8.2021