Joukkoruokailu

Jos hoivakodissa todetaan koronatartunta, voiko siellä sijaitsevan keskuskeittiön toiminta jatkua ennallaan?

Hoivakodin keittiössä tulee aina noudattaa sellaisia toimintatapoja, joilla ehkäistään kaikkien tartuntatautien leviämistä elintarvikkeiden tai elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevien pintojen kautta. Tällaisten toimintatapojen katsotaan olevan riittäviä estämään myös koronavirustartuntojen leviäminen keittiötyössä. Näin ollen asianmukaisia toimintatapoja noudattavan, hoivakodissa sijaitsevan keskuskeittiön toimintaa voidaan jatkaa myös silloin, jos hoivakodissa todetaan koronavirustartunta.

 • Keskuskeittiötoiminta on järjestettävä niin että henkilö- tai tavaraliikenne tai esimerkiksi astioiden käsittely ei aiheuta tartunnan leviämisen vaaraa.
 • Hoivatyö ja elintarvikehuoneistotoiminta erotetaan toisistaan riittävällä tavalla.
 • Elintarviketyössä on oltava puhtaat ja hygieeniset suojavaatteet.
 • Astiahuollossa on minimoitava ristikontaminaatioriski (Ruokaviraston ohje astiahuollosta).
 • Keskuskeittiötyössä noudatetaan yleistä ohjeistusta koronatartuntojen ehkäisemiseksi (THL:n ohjeet sote-ammattilaisille), kuten käsien pesu/desinfektio, eikä kosketella kasvoja.
 • Henkilöstön suojaamisesta töissä ohjaa Työterveyslaitos: https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-palvelualalle.

Kouluruokailun järjestäminen poikkeuksellisessa tilanteessa

(11.8.2020)

Opetushallitus on julkaissut uuden ohjeen kouluruokailun järjestämisestä (1.8.2020). Lisätietoja info@oph.fi 

Voiko etäopetuksessa oleville oppilaille jakaa teollisesti valmistettuja aterioita vai täytyykö ruuan olla keskuskeittiön/kunnan ruokapalvelun valmistamaa?

Opetushallituksen vastaus: Lain valmistelutöissä on pidetty tärkeänä, että oppilaat saavat kunnollisen aterian, eivät vain ateriatarvikkeita tai rahaa. Ei ole tarkemmin määritelty muuta kuin että aterian tulee olla valmistettu. Valmiit annokset täyttävät tämän vaatimuksen.

Ruoan jakaminen mukaan otettavaksi

 • Valmista, pakkaa ja jaa ruoka ennakkotilausten mukaan.
 • Jaa ruoka sellaisissa tiloissa, joissa oppilaiden on mahdollista olla riittävän etäällä toisistaan. Ruoan jakotilanteessa on muistutettava turvaväleistä. Ruoan haun voi myös porrastaa esimerkiksi ennakkoon sovitun aikataulun mukaan.
 • Säilytä ruoka ennen jakamista tarpeen mukaan esimerkiksi kylmiössä, pakasteessa, uunissa tai puhtaissa styrox-laatikoissa.
 • Ruokaa voidaan jakaa paikan päällä, joko lämpimänä, jäähdytettynä, kylmänä tai pakastettuna. Jos jaat kuuman ruoan jäähdytettynä, jäähdytä ruoka mahdollisimman nopeasti, enintään 4 tunnissa alle +6 asteeseen.
 • Jäähdytettynä tai kylmänä saa jakaa kyseisen päivän sekä kahden seuraavan päivän kouluruoan. Jäähdytettynä ja kylmänä jaettavan ruoan käyttöaikaa saa pidentää tästä ainoastaan, mikäli keittiössä on aiempaa kokemusta suurten ruokamäärien valmistamisesta ja jäähdyttämisestä useiden päivien tarpeisiin.
 • Kuumana saa jakaa ainoastaan kyseisen päivän kouluruoan. Jos koulusta jaetaan samana päivänä useamman päivän ruoat, tulee seuraavien päivien ruokien olla jäähdytettyjä. Ruoan jäähdyttämistä ei voi siirtää oppilaiden (kotien) vastuulle.
 • Ohjeista tarvittaessa ruoan säilytyslämpötilasta ja säilyvyysajasta, jos ruokaa ei ole tarkoitettu syötäväksi saman päivän aikana.
 • Jos ruoan kuljetukseen tarvitaan lisäapua, lue lisää ruoan kuljettamisesta

Noudata seuraavia lämpötilavaatimuksia

 • Kuumana jaettava ruoka vähintään +60 asteisena
 • Kylmänä jaettava ruoka (esim. jäähdytetty ruoka, muu kylmänä säilytettävä ruoka) enintään +6 asteisena
 • Pakastettuna jaettava ruoka korkeintaan -18 asteisena

Ruokaileminen koulussa

 • Muistuta, että ruokailemaan tullaan vain huolellisen käsienpesun jälkeen
 • Porrasta ruokailuaika eri koululuokkien välillä ja muistuta turvavälien noudattamisesta
 • Itsepalveluannostelun sijaan on suositeltavaa siirtyä mahdollisuuksien mukaan henkilökunnan annostelemaan ruokatarjoiluun
 • Itsepalveluannostelussa vaihda tai pese ottimet tihennetysti (vähintään eri koululuokkien välillä) tai mahdollisuuksien mukaan käytä kertakäyttöottimia
 • Puhdista kosketeltavat pinnat (myös maustepurkit, voiveitset jne.) tihennetysti
 • Ruokailemisen on hyvä tapahtua mahdollisimman väljästi
 • Ruokailu voidaan myös mahdollisuuksien mukaan järjestää oman luokan tai ryhmän kanssa luokassa
 • Huolehdi ruokien lämpötilojen ja säilytysaikojen hallinnasta porrastetussa ruokailussa ja lounaspakettien jakelussa
 • Koulujen toiminnasta on julkaistu Opetushallituksen ja THL:n ohje. 

Tarjottava ja valmiiksi pakattu ruoka

Elintarvikkeesta annettavat tiedot

 • Jos koululla ei ole mahdollisuutta ottaa huomioon erityisruokavalioita tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, erityisruokavaliota noudattavan oppilaan on hyvä varmistaa ruoan saatavuus koulusta.
 • Koulussa tarjottavat ruoat katsotaan pakkaamattomiksi tuotteiksi. Take-away -tuotteet, jotka on pakattu myynnin tai tarjoilun nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi ovat myös pakkaamattomia.

Tällöin tarjoilupaikassa tulee antaa tuotteesta seuraavat tiedot:

- elintarvikkeen nimi (kirjallisesti)
- allergioita ja intoleranssia aiheuttavat aineet ja tuotteet (elintarviketietoasetuksen liite II, suullisesti tai kirjallisesti)
- lihan alkuperämaa (kirjallisesti ja silloin, kun on aterian ainesosana käytetty tuoretta, jäähdyttyä ja jäädytettyä naudan, sian, lampaan, vuohen ja siipikarjan lihaa).

 • Kirjallisesti vaadittavat tiedot tulee antaa joko pakkauksessa tai tuotteen läheisyydessä olevassa ilmoitustaulussa tai sähköisesti, esim. Wilma-viestillä tai muulla vastaavalla tavalla.
 • Jos tuotteen allergeenitiedot annetaan suullisesti, tulee ruoanannon läheisyydessä olla kyltti tms., jossa ilmoitetaan, että kysy allergiaa aiheuttavista aineista henkilökunnalta. Jos kuitenkin oppilaan allergioita ja yliherkkyyksiä koskevat ravitsemukselliset erityistarpeet on etukäteen selvitetty ja kirjattu ylös ja elintarvikkeet luovutetaan tai ateriat tarjoillaan oppilaalle kohdennetusti näiden tietojen perusteella, ei erityistä ilmoitusta vaadita.

Pakkausmateriaali

 • Pakkausmateriaaliksi tulee valita elintarvikekosketukseen soveltuvia materiaaleja. Niiden pakkausmerkinnöissä voi olla esim. malja-haarukka symboli kertomassa elintarvikesopivuudesta tai elintarvikekäytöstä on kerrottu pakkausmateriaalin nimessä tai muualla pakkausmerkinnöissä sanallisesti.
 • Pakkausmateriaalit tulee säilyttää suojattuna ja puhtaassa tilassa.

Millä tavoin hoitokotien asukas/potilasruokailuissa on huomioitava koronavirukseen liittyvä poikkeuksellinen tilanne?

Koronaviruksen leviämisessä ehdottomasti merkittävin riski ovat ihmisten väliset kontaktit. Hoivakodin yhteisruokailua ei ole syytä rajoittaa, jos asukkaat/potilaat voivat muutoinkin olla lähietäisyydellä toisiinsa. Jos ruokailu on porrastettu, ottimien vaihto ja pintojen siivous ryhmien välillä on suositeltavaa. THL:n sivuilla oleviin ohjeisiin on syytä tutustua ja niitä tulee noudattaa.

Ohje koronavirustartuntojen torjunnasta pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 8.1.2021