Joukkoruokailu

Kouluruokailun järjestäminen poikkeustilanteessa

Päivitetty 2.4.2020

Ruoan jakaminen mukaan otettavaksi

 • Valmista, pakkaa ja jaa ruoka ennakkotilausten mukaan.
 • Jaa ruoka sellaisissa tiloissa, joissa oppilaiden on mahdollista olla riittävän etäällä toisistaan. Ruoan jakotilanteessa on muistutettava turvaväleistä. Ruoan haun voi myös porrastaa esimerkiksi ennakkoon sovitun aikataulun mukaan.
 • Säilytä ruoka ennen jakamista tarpeen mukaan esimerkiksi kylmiössä, pakasteessa, uunissa tai puhtaissa styrox-laatikoissa.
 • Ruokaa voidaan jakaa paikan päällä, joko lämpimänä, jäähdytettynä, kylmänä tai pakastettuna. Jos jaat kuuman ruoan jäähdytettynä, jäähdytä ruoka mahdollisimman nopeasti, enintään 4 tunnissa alle +6 asteeseen.
 • Ohjeista tarvittaessa ruoan säilytyslämpötilasta ja säilyvyysajasta, jos ruokaa ei ole tarkoitettu syötäväksi saman päivän aikana.
 • Jos ruoan kuljetukseen tarvitaan lisäapua, lue lisää ruoan kuljettamisesta

Noudata seuraavia lämpötilavaatimuksia

 • Kuumana jaettava ruoka vähintään +60 asteisena
 • Kylmänä jaettava ruoka (esim. jäähdytetty ruoka, muu kylmänä säilytettävä ruoka) enintään +6 asteisena
 • Pakastettuna jaettava ruoka korkeintaan -18 asteisena

Ruokaileminen paikan päällä

 • Muistuta, että ruokailemaan tullaan vain huolellisen käsienpesun jälkeen
 • Porrasta ruokailuaika eri koululuokkien välillä ja muistuta turvavälien noudattamisesta
 • Siirry mahdollisuuksin mukaan itsepalveluannostelusta henkilökunnan annostelemaan ruokatarjoiluun
 • Itsepalveluannostelussa vaihda tai pese ottimet tihennetysti (vähintään eri koululuokkien välillä) tai mahdollisuuksien mukaan käytä kertakäyttöottimia
 • Puhdista kosketeltavat pinnat (myös maustepurkit, voiveitset jne.) tihennetysti
 • Ruokailemisen on hyvä tapahtua mahdollisimman väljästi

Tarjottava ja valmiiksi pakattu ruoka

Elintarvikkeesta annettavat tiedot

 • Jos koululla ei ole mahdollisuutta ottaa huomioon erityisruokavalioita tänä poikkeusaikana, erityisruokavaliota noudattavan oppilaan on hyvä varmistaa ruoan saatavuus koulusta.
 • Koulussa tarjottavat ruoat katsotaan pakkaamattomiksi tuotteiksi. Take-away -tuotteet, jotka on pakattu myynnin tai tarjoilun nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi ovat myös pakkaamattomia.

Tällöin tarjoilupaikassa tulee antaa tuotteesta seuraavat tiedot:

- elintarvikkeen nimi (kirjallisesti)
- allergioita ja intoleranssia aiheuttavat aineet ja tuotteet (elintarviketietoasetuksen liite II, suullisesti tai kirjallisesti)
- lihan alkuperämaa (kirjallisesti ja silloin, kun on aterian ainesosana käytetty tuoretta, jäähdyttyä ja jäädytettyä naudan, sian, lampaan, vuohen ja siipikarjan lihaa).

 • Kirjallisesti vaadittavat tiedot tulee antaa joko pakkauksessa tai tuotteen läheisyydessä olevassa ilmoitustaulussa tai sähköisesti, esim. Wilma-viestillä tai muulla vastaavalla tavalla.
 • Jos tuotteen allergeenitiedot annetaan suullisesti, tulee ruoanannon läheisyydessä olla kyltti tms., jossa ilmoitetaan, että kysy allergiaa aiheuttavista aineista henkilökunnalta. Jos kuitenkin oppilaan allergioita ja yliherkkyyksiä koskevat ravitsemukselliset erityistarpeet on etukäteen selvitetty ja kirjattu ylös ja elintarvikkeet luovutetaan tai ateriat tarjoillaan oppilaalle kohdennetusti näiden tietojen perusteella, ei erityistä ilmoitusta vaadita.

Pakkausmateriaali

 • Pakkausmateriaaliksi tulee valita elintarvikekosketukseen soveltuvia materiaaleja. Niiden pakkausmerkinnöissä voi olla esim. malja-haarukka symboli kertomassa elintarvikesopivuudesta tai elintarvikekäytöstä on kerrottu pakkausmateriaalin nimessä tai muualla pakkausmerkinnöissä sanallisesti.
 • Pakkausmateriaalit tulee säilyttää suojattuna ja puhtaassa tilassa.

Voiko seurakunnan keittiö edelleen valmistaa muistotilaisuuksissa tarjottavan ruoan?

Jos seurakunta edelleen järjestää muistotilaisuuksia, ei siihen liittyvälle ruokailulle ole mitään estettä. Koska koronaviruksen leviämisen kannalta riski ei ole ruoka, vaan ihmiset ja ihmisten väliset kontaktit, voi seurakunnan keittiö siis edelleen jatkaa ruoan valmistamista muistotilaisuuksiin osallistuville henkilöille.

Millä tavoin hoitokotien asukas/potilasruokailuissa on huomioitava koronavirukseen liittyvä poikkeustilanne?

Koronaviruksen leviämisessä ehdottomasti merkittävin riski ovat ihmisten väliset kontaktit. Hoivakodin yhteisruokailua ei ole syytä rajoittaa, jos asukkaat/potilaat voivat muutoinkin olla lähietäisyydellä toisiinsa. Jos ruokailu on porrastettu, ottimien vaihto ja pintojen siivous ryhmien välillä on suositeltavaa. THL:n sivuilla oleviin ohjeisiin on syytä tutustua ja niitä tulee noudattaa.

Ohje koronavirustartuntojen torjunnasta pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 2.4.2020