Kuljetus

Voiko ravintola kuljettaa ruokia asiakkaille yksityiskäytössä olevalla autolla?

Ravintola voi käyttää ruoan kuljetukseen yksityiskäytössä olevaa autoa, kunhan siitä ei aiheudu riskiä elintarvikkeille. Ruoka on kuljetuksen ajaksi pakattava puhtaisiin kuljetuslaatikoihin tai astioihin. Jos kuljetetaan kylmä- tai kuumasäilytystä vaativaa ruokaa, kuljetukseen on hyvä käyttää puhdasta esim. styroxlaatikkoa tai kylmälaukkua siten, että ruoan lämpötila säilyy oikeana myös kuljetuksen ajan. Tila, jossa kuljetuslaatikot ja -astiat ovat kuljetuksen aikana olisi lisäksi suositeltavaa suojata puhtaalla alustalla esim. suojaliinalla, pressulla tai vastaavalla.

Ateriapalveluruokien toimittaminen

Ateriapalveluita tarjoavan yrityksen on entiseen tapaan varmistettava, että asiakkaat saavat heille toimitettavat ateriat ilman että elintarviketurvallisuus vaarantuu. Elintarvikkeiden hygieniasta ja oikeista säilytyslämpötiloista on huolehdittava myös aterioiden kotiinkuljetusten aikana. Aterioiden toimittamisessa on pyrittävä välttämään työskentelyä asiakkaan välittömässä läheisyydessä. Katso Työterveyshuollon ohje toiminnasta asiakaspalvelutilanteessa tartuntojen välttämiseksi.  

Esimerkiksi jos ateria tuodaan kuljetuslaatikossa liikuntakykyiselle asiakkaalle, asiakas voi hakea ateriat laatikon sisältä itse. Ateria voidaan tarvittaessa toimittaa myös laatikoissa, joissa elintarvikkeet pysyvät pitkiä aikoja oikeissa lämpötiloissa (kylmä kylmänä ja kuuma kuumana) ja tällaisen laatikon ulosjättämisestä asiakkaan kodin ulkopuolelle voi sopia erikseen asiakkaan kanssa. Jos asiakas on liikuntarajoitteinen, aterian toimittaja tuo aterian yleensä asiakkaan keittiöön saakka. Myös tällöin toimitaan työterveyshuollon ohjeen mukaisesti (ks. linkki työterveyshuollon ohjeeseen yllä).

Täytyykö elintarvikkeiden kuljettamisesta tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus?

1.9.2020 alkaen: Ravintoloitsija tai muu elintarvikealan yrittäjä voi harjoittaa elintarvikkeiden kotiin kuljettamista asiakkaalle ilman, että kuljetuksesta tarvitsee tehdä erillistä ilmoitusta toiminnan muutoksesta. Alkutuotannon tuotteiden kuljetus tilalta myyntiin tai jatkojalostukseen alkutuottajan toimesta kuuluu alkutuotannon toimintaan.

Muiden kuin elintarvikealan yrittäjien tai alkutuottajien tulee tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus tai jos kyseessä on alkutuotannon tuotteiden kuljetus, niin alkutuotantoilmoitus.

Yleiset elintarvikkeiden kuljetusta koskevat vaatimukset:

  • kuljetusvälineiden- ja astioiden on oltava puhtaita ja niiden suojattava elintarvikkeita saastumiselta.
  • elintarvikkeet on suojattava huolellisesti kuljetuksen aikana. Suojana voi toimia esimerkiksi puhdas pakkauslaatikko tai elintarvikkeet voidaan kääriä puhtaaseen tarkoitukseen sopivaan kelmuun tms. Erityisesti pakkaamattomien elintarvikkeiden hygieeninen käsittely ja suojaaminen on tärkeää.
  • elintarvikkeiden lämpötilan hallinnasta on huolehdittava kuljetuksen aikana

Elintarvikkeiden lämpötilanhallinta

  • Kuljetettavien elintarvikkeiden lämpötila hallitaan joko jäähdytyslaitteistolla tai mulla tavalla esim. kuljettamalla elintarvikkeet styrox-laatikossa, jossa esim. kuuma/tai kylmä geelimatto riippuen siitä onko kyseessä elintarvikkeiden kylmä- tai kuumakuljetus
  • Helposti pilaantuvat elintarvikkeet tulee kuljettaa kylmässä (yleensä enintään +6 astetta)  ja kuumana kuljetettavat niin, etteivät ne jäähdy (vähintään + 60 asteisena).
  • Kuljetuslämpötiloista ja joustoista löydät tietoa tarkemmin Eviran ohjeesta 16025  (kohdat 6§ ja 11§ s.50 ja 54-55).

Tallentavaa lämpötilaseurantajärjestelmää ei vaadita:

  • alle 2 tuntia kestäviltä kuljetuksilta eikä
  • kuljetuksilta, joissa elintarvikkeet toimitetaan elintarvikehuoneistosta suoraan lopulliselle kuluttajalle (esim. ateriakuljetukset valmistuskeittiöstä kuluttajalle tai esim. kauppakassikuljetukset myymälästä kuluttajalle).

 

Sivu on viimeksi päivitetty 15.1.2021