Ravintolat

Ravintoloiden toiminta ja tapahtumien järjestäminen

Aluehallintoviraston ohje: Ravintolat ja koronavirus sisältää tietoa mm. ravintolan asiakkaiden ohjeistuksesta, asiakaspaikkojen määrästä ja sijoittamisesta sekä ruoka- ja juomatarjoilusta. 

Usein kysyttyä ravintolatoiminnasta (aluehallintovirasto)

Ravintoloiden rajoituksiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla.


Aluehallintovirastojen valtakunnallinen koronainfo neuvoo ravintoloihin ja tapahtumiin liittyvissä kysymyksissä:

koronainfo@avi.fi
puhelinnumero: 0295 016 666, ma-pe klo 8-11.30 ja 12.30-16

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jolla ravintolat ja muut ravitsemisalan yritykset suljettaisiin asiakkailta väliaikaisesti kolmeksi viikoksi. Lain on tarkoitus tulla voimaan 8.3.2021, ja se olisi voimassa 28.3.2021 saakka. Ruoan ulosmyynti asiakkaille olisi sallittua. Sulku koskisi ravitsemisalan yrityksiä alueilla, joissa koronavirusepidemia on leviämis- ja kiihtymisvaiheessa. Alueista säädetään erikseen valtioneuvoston asetuksella.

Henkilöstöravintolat ja työmaaruokalat

4.3.2021

Lue asiasta Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

Voiko esimerkiksi huoltoaseman ravintolan muuttaa henkilöstöravintolaksi läheisen rakennustyömaan työntekijöille?

7.4.2021

Uusien henkilöstöravintoloiden (tai take away -ravintoloiden) perustamista tai avaamista ei ole rajoitettu.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan arvioitaessa onko toiminta laissa sallittua henkilöstöravintolatoimintaa, olennaista on se, onko ravintola avoinna ulkopuolisille vai vain rajatulle henkilöpiirille. Henkilöstöravintolatoiminnalla tarkoitetaan yhteisön omalle henkilöstölle tai muuten rajoitetulle henkilöpiirille järjestettyä ruokailua. Henkilöstöravintola on esimeriksi tietyn työpaikan henkilöstöä tai muuten rajoitettuja tahoja palveleva ravintola, joka ei ole avoinna ulkopuolisille. Laissa ei ole tarkemmin määritelty mitä rajatulla henkilöpiirillä tarkoitetaan. Näin ollen lähtökohtana on, että rajattu henkilöpiiri voi käsittää myös useimman työpaikan henkilöstön, kunhan se ei ole avoinna muille ulkopuolisille.

Lisää vastauksia löytyy  Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla.

Jos ravintolalla/huoltoasemalla on erillinen tila/huone, joka varataan ainoastaan rajatulle ryhmälle (esimerkiksi tietyn työpaikan työntekijät), voidaan tämä tila/huone tulkita henkilöstöravintolaksi. Tärkeintä on, että tartunnan vaaran aiheuttavia kontakteja voidaan mahdollisimman paljon minimoida. Henkilöstöravintola ei voi olla avoinna ulkopuolisille ja sen käytössä olevat tilat täytyy selkeästi rajata muilta huoltoaseman asiakkailta.Ravintoloitsijan tulee harkita itse millä tavalla riittävä rajaaminen tehdään.

Jos ravintola on auki myös noutoruoka-asiakkaille, se ei ole henkilöstöravintola.

Toimijan on hyvä olla yhteydessä oman kunnan elintarvikevalvontaan, jotta valvonta on tietoinen toiminnan jatkumisesta myös poikkeuksellisessa tilanteessa. 

Saako asiakas ostaa take away -ruokaa omaan astiaan?

Nykyisessä poikkeuksellisessa tilanteessa take-away -ruoan ulosmyynti on lisääntynyt voimakkaasti ja noutoruokatoiminnan on aloittanut usea ravintoloitsija, jolla ei ole vakiintuneita käytäntöjä noutoruokatoiminnasta. Jotta toimintatapojen nopea muutos ei vaarantaisi kuluttajien ja ravintolatyöntekijöiden turvallisuutta, Ruokavirasto suosittelee, että take-away -ruokaa ei myytäisi asiakkaiden omiin astioihin.(23.4.2020)

Saako ravintolasta toimittaa raakoja elintarvikkeita suoraan kuluttajalle?

Päivitetty 4.3.2021

Jos raakoja elintarvikkeita käsitellään ravintolassa (esim. leikataan lihaa pihveiksi tai fileoidaan kalaa, pakataan raakaa lihaa uudelleen pienempiin eriin) ennen niiden toimittamista kuluttajalle, on tehtävä toiminnan muutosilmoitus kunnan elintarvikevalvontaan ennen toiminnan aloittamista.

Myös silloin, kun ravintola vain varastoi ja/tai kuljettaa raakoja elintarvikkeita suoraan kuluttajalle, toiminnasta tulee tehdä toiminnan muutosilmoitus.

Etenkin raakojen helposti pilaantuvien elintarvikkeiden (esim. raaka liha, raaka kala ja kalastustuotteet kuten mäti) kylmäketjusta on pidettävä erityisen tarkkaa huolta kuljetuksessa.

Jos ravintola pakkaa itse raakoja elintarvikkeita kuluttajille viemistä varten, millaiset tiedot elintarvikkeista tarvitaan?  

Jos ravintola pakkaa raakoja elintarvikkeita kuluttajalle vain viemistä varten, mutta ei itse myy niitä, vaan toimii pakkaajana toiselle toimijalle, tulee silloin pakkaukseen laittaa lainsäädännön edellyttämät pakkausmerkinnät. Samoin tilanteessa, jossa ravintola myy kuluttajalle toisen toimijan valmiiksi pakkaamia elintarvikkeita, tuotteet katsotaan valmiiksi pakatuiksi (poikkeus ruoan ohella tarjottavat ketsuppiannospakkaukset yms.). Tällöin toimija, joka toimittaa ravintolaan valmiiksi pakattuja elintarvikkeita myyntiin suoraan kuluttajalle, vastaa pakkausmerkinnöistä ja niiden tekemisestä.

Tarjoilupaikassa annetut helpotukset koskevat välitöntä myyntitapahtumaa, jossa ravintola pakkaa ja myy elintarvikkeita myynnin nopeuttamiseksi ja helpotukseksi. Jos ravintola pakkaa ja myy itse elintarvikkeita esim. tilauksesta kuluttajalle, silloin toimitaan ravintolan vaatimusten mukaan. Pakatut elintarvikkeet katsotaan tällöin välittömään myyntiin pakatuiksi elintarvikkeiksi (= pakkaamaton).   

Pakkausmateriaaliksi tulee valita elintarvikekosketukseen soveltuvia materiaaleja. Niiden pakkausmerkinnöissä voi olla esim. malja-haarukka symboli kertomassa elintarvikesopivuudesta. Elintarvikekäyttöön sopivuudesta on myös voitu kertoa pakkausmateriaalin nimessä tai muualla pakkausmerkinnöissä sanallisesti. Pakkausmateriaalit tulee säilyttää suojattuna ja puhtaassa tilassa.

Voiko poikkeusaikana valmistaa kotona ruoka-annoksia (take away) kuluttajille myytäväksi ilman elintarvikehuoneistoilmoitusta?

Päivitetty 1.9.2020

Jos valmistat kotona ruoka-annoksia myytäväksi, toiminnasta pitää tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista oman kunnan elintarvikevalvontaan, jolloin kuntavalvonta saa tiedon toiminnasta. Valvoja voi silloin antaa tarvittaessa neuvoja ja ohjeistusta, tai käydä paikan päällä valvomassa, jos siihen on aihetta. Toimintaa koskee pääsääntöisesti samat vaatimukset kuin muitakin huoneistoja.

Tietoa elintarvikkeiden käsittelystä ja elintarvikkeista annettavista tiedoista

Voiko COVID-19-koronavirus tarttua pintojen tai ottimien välityksellä? 

Virus tarttuu ihmisestä toiseen pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa. Virus voi säilyä pinnoilla ja tartunta on mahdollinen myös kosketustartuntana käsien kautta sairastuneen henkilön ysköksistä saastuneiden pintojen, kuten kahvojen tai elintarvikeottimien kautta. Tätä ei kuitenkaan pidetä tärkeimpänä tartuntareittinä. Siivouksen tehostamisesta asiakastiloissa voit lukea lisää Työterveyslaitoksen internetsivuilta.

Asiakastilat

Asiakkaiden koskemat pinnat (esim. ovenkahvat, kaiteet, tuolit ja pöytäpinnat, maksupäätteet sekä WC- ja pesutilat) tulee puhdistaa huolellisesti ja mahdollisimman usein. Asiakastiloissa puhdistustiheyttä on lisättävä erilaisiin painikkeisiin ja kahvoihin, joihin asiakkaat koskettavat.

Aluehallintoviraston ohje ravintoloille sisältää tietoa mm. ravintolan asiakkaiden ohjeistuksesta, asiakaspaikkojen määrästä ja sijoittamisesta sekä ruoka- ja juomatarjoilusta.

Usein kysyttyä ravintolatoiminnasta (aluehallintovirasto)

Mitä tulee huomioida, jos ravintolasta toimitetaan esim. lounasruokaa tai muita aterioita pakattuna kauppaan myyntiin tai myytäväksi kaupan palvelutiskistä?

Päivitetty 25.2.2022

 • Jos elintarvikehuoneiston toiminta muuttuu, niin tutustu seuraaviin Ruokaviraston ohjeisiin ja ota yhteyttä oman kuntasi elintarvikevalvontaan
 • Ravintolasta saa toimittaa ruoka-annoksia/ruokaa pakattuna kauppoihin myytäväksi. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden toimittamisessa tulee noudattaa asetuksessa 318/2021 (maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta) 27 §:ssä asetettuja määrärajoituksia. 
 • Toiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota lämpötilanhallintaan:
  • Jos ruoka toimitetaan kauppaan kylmänä, on ruoka jäähdytettävä ravintolassa neljässä tunnissa + 6 asteeseen ja kylmäketjun on säilyttävä kuluttajalle asti
  • Jos ruoka toimitetaan kauppaan kuumana, pitää ruoan lämpötilan pysyä kuluttajalle asti koko ajan vähintään + 60 asteessa
 • Huomioitavaa elintarvikkeesta annettavista tiedoista, että korona-aikaiset helpotukset ovat poistuneet vuoden 2021 alusta alkaen.
  • Tarjoilupaikassa valmistetut kauppaan kuluttajalle pakattuna toimitetut ruoat katsotaan valmiiksi pakatuiksi elintarvikkeiksi (myyntiyksiköiksi). 
  • Pakatuista elintarvikkeista annettavista tiedoista tulee antaa seuraavat tiedot:                 
   • elintarvikkeen nimi
   • ainesosaluettelo, jossa allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet korostettu
   • tiettyjen ainesosien tai ainesosien ryhmien määrät (tarvittaessa, mutta yleensä silloin, kun on merkitystä kuluttajan valintoihin, esim. lihapullista lihapitoisuus, kalakeitosta kalan määrä) 
   • sisällön määrä (=paino)
   • vähimmäissäilyvyysaika (parasta ennen -päivämäärä) tai viimeinen käyttöajankohta
   • elintarvikealan toimijan nimi, toiminimi tai aputoiminimi ja osoite
   • alkuperämaa tai lähtöpaikka (ruoan ainesosana käytetyn lihan (naudanliha, sianliha, lampaan- ja vuohenliha sekä siipikarjanliha) alkuperämaa
   • säilytysohje (tarvittaessa) (esim. helposti pilaantuvat ruoka-annokset säilytettävä enintään 6 ºC:ssa) 
   • käyttöohje (tarvittaessa)
   • ravintoarvo (on vapaaehtoisesti annettava tieto; viite Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus  1169/2011, liite V, kohta 19).

Lisäksi tarvittaessa: 

- elintarvike-erän tunnus (jos päiväysmerkintä ilmoitetaan päivän ja kuukauden tarkkuudella, se korvaa erätunnuksen)  ja merkintä voimakassuolaisuudesta valmisruoissa, jos suolaa yli 1,2 painoprosenttia.

Valmiiksi pakatun elintarvikkeen pakolliset pakkausmerkinnät on kaksikielisessä kunnassa myytäviin tai muuten luovutettaviin elintarvikkeisiin tehtävä suomen ja ruotsin kielellä.

  • Jos myyt ruokaa kauppaan palvelumyyntiin, esim. isoissa pakkauksissa ja ruoka myydään ostajalle kaupan henkilökunnan annosteltavana, ilmoita silloin valmistamistasi ruoka-annoksista kaupalle vähintään seuraavat tiedot, jos tiedot eivät ole pakkauksessa:
  • Tuotteiden myyntiajat on syytä pitää lyhyinä (max. valmistuspäivä + kaksi sitä seuraavaa päivää),  jos ravintola ei ole teettänyt ruoista säilyvyystutkimuksia.
  • Jos ruoka myydään kuluttajille kaupan palvelutiskistä kaupan henkilökunnan annostelemana, riittää minimissään, että palvelumyyntipisteen läheisyydessä on kyltti ”kysy allergeeneista ja muista tiedoista henkilökunnalta”. Kaupan pitää tällöin osata kertoa kuluttajalle elintarvikkeen nimi, ainesosat, allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet, alkuperämaa tarvittaessa sekä käyttö- ja säilytysohjeet.
 • Huomioitavaa pakkausmateriaaleista
  • Pakkausmateriaaliksi tulee valita elintarvikekosketukseen soveltuvia materiaaleja. Niiden pakkausmerkinnöissä voi olla esim. malja-haarukka symboli kertomassa elintarvikesopivuudesta tai elintarvikekäytöstä on kerrottu pakkausmateriaalin nimessä tai muualla pakkausmerkinnöissä sanallisesti.
  • Pakkausmateriaalit tulee säilyttää suojattuna ja puhtaassa tilassa.

Voiko ravintola kuljettaa ruokia asiakkaille yksityiskäytössä olevalla autolla?

Ravintola voi käyttää ruoan kuljetukseen yksityiskäytössä olevaa autoa, kunhan siitä ei aiheudu riskiä elintarvikkeille. Ruoka on kuljetuksen ajaksi pakattava puhtaisiin kuljetuslaatikoihin tai astioihin. Jos kuljetetaan kylmä- tai kuumasäilytystä vaativaa ruokaa, kuljetukseen on hyvä käyttää puhdasta esim. styroxlaatikkoa tai kylmälaukkua siten, että ruoan lämpötila säilyy oikeana myös kuljetuksen ajan. Tila, jossa kuljetuslaatikot ja -astiat ovat kuljetuksen aikana olisi lisäksi suositeltavaa suojata puhtaalla alustalla esim. suojaliinalla, pressulla tai vastaavalla.

Kuinka henkilökunnan tulee ottaa huomioon hygienia työskennellessään elintarvikehuoneistossa?

Käsihygienia

Huolellinen ja riittävän usein tapahtuva käsienpesu vedellä ja saippualla on elintarvikehuoneistossa työskennellessäsi erityisen tärkeää. Vältä koskettelua kasvojen alueelle. Pesethän kädet myös aina yskimisen, aivastamisen tai niistämisen jälkeen.  Noudatathan Ruokaviraston ohjeita käsienpesusta. Sekä tutustu myös THL:n käsienpesuohjeistukseen.

Muistathan, että elintarvikkeisiin, ruoan valmistusvälineisiin ja tarjoiluastioihin kosketaan vain puhtain, tervein käsin.

Kertakäyttökäsineiden käyttö elintarviketyössä

Suojakäsineiden tarkoitus on suojata elintarvikkeita käsien kautta leviävältä lialta ja mikrobeilta. Usein näkee suojakäsineitä käytettävän käsien suojaamiseen elintarvikkeilta. Jos suojakäsineitä käytetään, on niitä käytettävä hygieenisesti ja ne on vaihdettava riittävän usein erityisesti ristikontaminaation välttämiseksi. Suojakäsineiden käyttö erityisesti pakkaamattomien elintarvikkeiden käsittelyssä on välttämätöntä, jos käsissä on tulehtuneita haavoja, käytetään rakennekynsiä tai koruja. Suojakäsineiden käytöstä huolimatta kädet on pestävä säännöllisesti.

 

Jos tuttujen kertakäyttöhansikkaiden saatavuudessa ilmenee haasteita ja vaihdat tuotetta, muista tarkistaa että myös uudet kertakäyttöhanskat soveltuvat aiottuun elintarvikekäyttöön. Kertakäyttöhansikkaiden sopivuus aiottuun käyttöön tulee varmistaa erityisesti, jos niillä käsitellään rasvaisia ja/tai lämpimiä ruokia. Hanskojen pakkauksessa on yleensä kerrottu tekstillä tai osoitettu malja-haarukka symbolilla, voiko hanskoja käyttää elintarvikekosketuksessa. Niissä pitäisi olla myös mainittuna, jos elintarvikekäytölle on olemassa jotain rajoituksia, kuten esim. kosketukseen tulevan elintarvikkeen ominaisuuksiin tai kosketusaikaan liittyen. Lainsäädäntö edellyttää, että vinyylimuovihanskojen, jotka eivät sovellu kosketukseen rasvaisten elintarvikkeiden kanssa, pakkauksessa on oltava lause ”ei sovellu kosketukseen rasvaisten elintarvikkeiden kanssa” tai vastaavan sisältöinen teksti. Koska kuitenkin on huomattu, että vinyylihanskojen pakkausmerkinnöissä on tältä osin paljon puutteita, pitää asia tarvittaessa varmistaa hanskojen toimittajalta.

Henkilökunnan perehdytys

Elintarvikkeiden tuotannossa on aina noudatettava hyvää elintarvikehygieniaa, jolla varmistetaan elintarvikkeiden turvallisuus, terveellisyys ja puhtaus. Sairaana ei saa tulla töihin, vaikka flunssan oireet olisivatkin vain vähäiset. Koko henkilökuntaa on hyvä muistuttaa hygieenisistä työtavoista. Mahdollinen sijaistyövoima on myös perehdytettävä hygieenisiin työtapoihin. Työntekijöiden terveydentilaan liittyvästä ohjeistuksesta vastaa terveydenhuolto.

Lisätietoa hygieenisistä työtavoista

Milloin ulkomailta palaava elintarviketyöntekijä voi mennä ravintolaan töihin?

Valtioneuvoston päätöksen mukaan ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.  Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

Lisätietoa Työterveyslaitoksen sivuilta

Ulkomailta palaavan ravintolatyöntekijän tulee siis olla poissa ravintolatyöstä kaksi viikkoa Suomeen paluun jälkeen.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.2.2022