Ruoka-apu, REKO ja ulkomyynti

Voiko marjojen, vihannesten ym. alkutuotannon tuotteiden itsepoimintaa harjoittaa?

Päivitetty 17.8.2020

Tämänhetkisen tiedon mukaan COVID-19 koronavirus tarttuu ihmisestä toiseen pisara- ja kosketustartuntana, kun sairastunut henkilö yskii tai aivastaa. Tähän mennessä yhdenkään ihmisen ei ole todettu sairastuneen elintarvikkeiden välityksellä. COVID-19 ei säily pitkään tai lisäänny pinnoilla. Viruksen leviämistä pintojen välityksellä ei pidetä merkittävänä. Myöskään elintarvikkeiden tai elintarvikepakkausten pintoja ei pidetä merkittävinä riskeinä taudin leviämiselle.

Marjoja ja sieniä voi poimia ja myydä pakkaamattomina kuluttajille. Tuoreet marjat voi huuhdella tarpeen mukaan, jos marjoissa on esimerkiksi multaa tai muita epäpuhtauksia. Elintarvikkeiden desinfioimisesta ei ole tämänhetkisen tiedon mukaan hyötyä tartuntojen ehkäisyssä. Kaikkiin elintarvikkeisiin pätevät ruuan valmistamisen ja käsittelyn perusohjeet eivätkä mitään tarttuvaa tautia sairastavat henkilöt saa käsitellä elintarvikkeita.

Marjojen ym. alkutuotannon tuotteiden poimija voi soveltaa elintarviketyössä noudatettavia ohjeita, katso kuvallinen ohje.

Soveltuvin osin katso myös tällä sivulla kohta "Mitä tori- ja ulkomyynnissä tulisi ottaa huomioon?".

Voiko ruoka-avun jakamista jatkaa Covid-19-epidemiasta huolimatta?

Ruoka-avun jakamista voi jatkaa edelleen, mutta ruoka-apua jakavan toimijan tulee kiinnittää erityistä huomiota hygieniaan ja turvaetäisyyteen henkilöiden välillä ruoan jakamisen aikana. Ruoan jakaminen tulisi mahdollisuuksien mukaan hoitaa niin että jonoja ei synny. Jos jonottamista ei voida välttää, on henkilöiden välinen etäisyys ohjeistettava pitämään riittävään pitkänä. Hygieniaohjeistusta löytyy mm. vastauksesta tämän sivun kysymykseen ”Kuinka henkilökunnan tulee ottaa huomioon hygienia työskennellessään elintarvikehuoneistossa?”. Jos ruoka-apua jaetaan valmiiksi pakattuina kasseina, jää kontakti asiakkaisiin vähäisemmäksi. Sairaana ei saa jakaa elintarvikkeita.

Lisätietoa EU-ruoka-avun ohjeistuksesta: Koronavirus COVID-19 ja EU:n ruoka-avun järjestäminen poikkeusoloissa (pdf)

Hyvää ohjeistusta ruoka-avun jakamiseen koronavirusepidemian aikana löytyy myös ruoka-apu.fi-sivuilta. 

Täytyykö ruoka-aputoiminnan aloittamisesta tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus?

Jos suunnittelet ruoka-aputoiminnan aloittamista:

 • ota ensin yhteyttä oman kuntasi elintarvikevalvontaan 
 • ota selvää toimintaa koskevista vaatimuksista
 • vain poikkeusaikana tapahtuvan ruoka-avun jakamisesta ei tarvitse Ruokaviraston linjauksen mukaan tehdä elintarvikehuoneistoilmoitusta
 • jos ruoka-aputoimintaa (helposti pilaantuvien elintarvikkeiden jakaminen) on tarkoitus jatkaa säännöllisenä myös poikkeusajan jälkeen, on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus
 • koska ruoka-apua jaetaan usein riskiryhmille, täytyy toiminnassa huomioida elintarvikkeiden turvallisen käytön ohjeet elintarvikkeiden turvallisen käytön ohjeet  

Saako elintarvikkeita myydä REKO-myyntitapahtumassa?

29.5.2020

Elintarvikkeita saa myydä edelleen REKO-ringin kautta, mutta huomioi aluehallintovirastojen määräykset koskien yli 50 henkilön (koskee sekä myyjiä että asiakkaita) kokoontumisia (1.6 lähtien). Elintarvikkeiden jakelua voi toteuttaa esimerkiksi hajauttamalla toimintaa siten, että jakelua järjestetään useammassa paikassa ja useampaan kellonaikaan.

Toiminta on järjestettävä siten, että henkilöiden välisiä kontakteja on mahdollisimman vähän. Mahdollisuuksien mukaan elintarvikkeiden hakuaikaa tulee porrastaa. On erityisen suositeltavaa, että porukasta tai perheestä vain yksi henkilö asioi paikan päällä. Jakeluiden yhteydessä on vältettävä myös jonoja. Sisätiloissa tai jos pienikin jono muodostuu, metrin välimatkan säilyttäminen toisiin on suositeltavaa. REKO-ringin järjestäjä voi myös miettiä, onnistuisiko ajanvarauksen järjestäminen tai asiakasnoutojen jakaminen ryhmittäin eri kellonaikoina järjestettäviin jakeluihin.

Elintarvikkeita ei saa tulla myymään kuumeisena, yskäisenä tai jos on muita COVID-19 viittaavia oireita ja käsihygieniasta on huolehdittava. Mahdolliset kosketuspinnat, kuten maksupääte tulee puhdistaa tehostetusti.

Poikkeusolojen aikana tiedottamiseen on erityistä syytä kiinnittää huomiota. REKO-rinkiä ja elintarvikkeiden jakelua koskevista muutoksista kannattaa tiedottaa asiakkaiden lisäksi myös yhteistyökumppaneita.

Saako elintarvikkeita myydä torilla?

Jos torien sulkemisesta ei ole annettu määräyksiä muilta viranomaisilta, elintarvikkeiden myynti toreilla on sallittua. Toiminnassa on suositeltavaa noudattaa edellä mainittuja REKO-myynnin periaatteita.

Asiakaspaikat kioski- ja torimyynnissä

29.5.2020

Ravintoloiden avautuessa 1.6 alkaen myös kioski- ja torimyynnissä voidaan asiakkaille tarjota asiakaspaikkoja ulko- tai sisätiloissa ravitsemisliikkeille säädettyjä rajoituksia noudattaen. Toimijan tulee järjestää myynti ja tarjoilu niin, että tartunnanvaaraa aiheuttavia kontakteja ei pääse syntymään. Asiakkaita tulee ohjeistaa mm. riittävistä turvaväleistä. Ravintolatoiminnan rajoituksiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia löytyy aluehallintoviraston verkkopalvelusta. 

Mitä tori- ja ulkomyynnissä tulisi ottaa huomioon?

29.5.2020

 • Ulkomyyntipaikan esim. torikahvilan, myyntikojun tai jäätelökioskin voi tämän hetkisen tiedon mukaan avata myös poikkeusaikana.
 • Ulkomyyntipaikan yhteydessä (sisällä tai ulkona) saa olla asiakaspaikkoja 1.6 alkaen.
 • Jos olet uusi yrittäjä ja aloitat ulkomyynnin, tee ilmoitus sijaintikuntasi elintarvikevalvontaan. Löydät kuntasi elintarvikevalvonnan yhteystiedot täältä
 • Jos käyt myymässä tuotteita muun kuin oman kuntasi alueella, muista tiedottaa tulevasta myynnistä sen kunnan elintarvikevalvontaa.
  • Yleinen hygienia
   • Kiinnitä huomiota hyvään käsihygieniaan, hygieenisiin työtapoihin ja pintojen puhdistamiseen. Toimi turvallisesti elintarviketyössä! (pdf)-ohje.  
   • Jos sinulla on kuumetta, yskää, pahoinvointia, ripulia, nuhaa tai kurkkukipua, jää kotiin.  
   • Saat itse päättää, myytkö tuotteet pakattuina vai pakkaamattomina.  
   • Ohjeista asiakkaita välttämään elintarvikkeiden ja pakkausten turhaa koskettelua.  
   • Ohjaa asiakkaitasi odottamaan vuoroaan niin, ettei myyntipisteen eteen muodostu ruuhkaa.  
   • Hyvä käytäntö on tarjota asiakkaille käsidesin käyttömahdollisuus hygieenisellä tavalla. Parhaiten käyttö onnistuu telineestä, jossa pullo pysyy tukevasti paikallaan ja mahdollistaa useammankin pullon esillä pitämisen yhtä aikaa.  
   • Noudata elintarvikkeiden lämpötilavaatimuksia.
  • Käsihygienia  
   • Mitoita henkilökunnan käsienpesupaikan varustelu ulkona tapahtuvaan toimintaan soveltuvaksi.  
   • Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, varaa käyttöösi käsien puhdistamista varten vähintään kertakäyttöisiä kosteita puhdistusliinoja tai käsidesinfiointiainetta.  
   • Jos valmistat ruokaa, tulee käsienpesupisteessä olla käsisaippua ja kylmä sekä kuuma juokseva vesi. Kuivaa kädet kertakäyttöisellä paperipyyhkeellä.
  • Pintojen puhdistaminen  
Sivu on viimeksi päivitetty 4.12.2020