Ruoka-apu ja REKO

Voiko ruoka-avun jakamista jatkaa Covid-19-epidemiasta huolimatta?

Ruoka-avun jakamista voi jatkaa edelleen, mutta ruoka-apua jakavan toimijan tulee kiinnittää erityistä huomiota hygieniaan ja turvaetäisyyteen henkilöiden välillä ruoan jakamisen aikana. Ruoan jakaminen tulisi mahdollisuuksien mukaan hoitaa niin että jonoja ei synny. Jos jonottamista ei voida välttää, on henkilöiden välinen etäisyys ohjeistettava pitämään riittävään pitkänä. Hygieniaohjeistusta löytyy mm. vastauksesta tämän sivun kysymykseen ”Kuinka henkilökunnan tulee ottaa huomioon hygienia työskennellessään elintarvikehuoneistossa?”. Jos ruoka-apua jaetaan valmiiksi pakattuina kasseina, jää kontakti asiakkaisiin vähäisemmäksi. Sairaana ei saa jakaa elintarvikkeita.

Lisätietoa EU-ruoka-avun ohjeistuksesta: Koronavirus COVID-19 ja EU:n ruoka-avun järjestäminen poikkeusoloissa (pdf)

Hyvää ohjeistusta ruoka-avun jakamiseen koronavirusepidemian aikana löytyy myös ruoka-apu.fi-sivuilta. 

Täytyykö ruoka-aputoiminnan aloittamisesta tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus?

Jos suunnittelet ruoka-aputoiminnan aloittamista:

  • ota ensin yhteyttä oman kuntasi elintarvikevalvontaan 
  • ota selvää toimintaa koskevista vaatimuksista
  • vain poikkeusaikana tapahtuvan ruoka-avun jakamisesta ei tarvitse Ruokaviraston linjauksen mukaan tehdä elintarvikehuoneistoilmoitusta
  • jos ruoka-aputoimintaa (helposti pilaantuvien elintarvikkeiden jakaminen) on tarkoitus jatkaa säännöllisenä myös poikkeusajan jälkeen, on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus
  • koska ruoka-apua jaetaan usein riskiryhmille, täytyy toiminnassa huomioida elintarvikkeiden turvallisen käytön ohjeet elintarvikkeiden turvallisen käytön ohjeet  

Saako elintarvikkeita myydä REKO-myyntitapahtumassa?

(päivitetty 25.3.2020)

Elintarvikkeita saa myydä edelleen REKO-ringin kautta, mutta huomioi Aluehallintovirastojen määräykset koskien yli 10 henkilön (koskee sekä myyjiä että asiakkaita) kokoontumisia. Elintarvikkeiden jakelua voi toteuttaa esimerkiksi hajauttamalla toimintaa siten, että jakelua järjestetään useammassa paikassa ja useampaan kellonaikaan. Toiminta on järjestettävä siten, henkilöiden välisiä kontakteja on mahdollisimman vähän. On erityisen suositeltavaa, että porukasta tai perheestä vain yksi henkilö asioi paikan päällä. Jakeluiden yhteydessä on vältettävä myös jonoja. Sisätiloissa tai jos pienikin jono muodostuu, metrin välimatkan säilyttäminen toisiin on suositeltavaa. REKO-ringin järjestäjä voi myös miettiä, onnistuisiko ajanvarauksen järjestäminen tai asiakasnoutojen jakaminen ryhmittäin eri kellonaikoina järjestettäviin jakeluihin.

Poikkeusolojen aikana tiedottamiseen on erityistä syytä kiinnittää huomiota. REKO-rinkiä ja elintarvikkeiden jakelua koskevista muutoksista kannattaa tiedottaa asiakkaiden lisäksi myös yhteistyökumppaneita.

Älä tule myymään elintarvikkeita, jos sinulla on kuumetta, yskää tai muita COVID-19 viittaavia oireita ja huolehdi käsihygieniasta. Puhdista myös mahdolliset kosketuspinnat, kuten maksupääte tehostetusti.