Tarkastukset ja valvonnat

Tarkastukset ja valvonnat

Ruokavirasto on ohjeistanut tarkastusten tekemistä elintarvikeketjun valvonnassa koronavirus COVID-19 -erityistilanteen aikana. Lähtökohtaisesti tänä aikana tehdään vain välttämättömät ja kiireelliset tarkastuskäynnit tarkastuskohteisiin.

Ohjeistus koskee sekä Ruokaviraston omia tarkastuksia että Ruokaviraston ohjauksessa olevien tarkastusten tekemistä ELYssä, AVIssa ja kunnissa.  Ohjeistus on voimassa 13.4.2020 asti, ja Ruokavirasto päivittää ohjeistusta koronavirustilanteen mukaan. Eri sektorit antavat tarvittaessa omaa alaansa koskevat yksityiskohtaisemmat ohjeet.

Erityisesti maatiloille kohdistuvia tarkastuskäyntejä rajoitetaan, mm. luomutarkastuksia ei tehdä.

Välttämättömiä ja kiireellisiä tarkastuksia ovat muun muassa:

  • Ruokamyrkytysten ja -epidemioiden selvittäminen ja niihin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot
  • Muiden elintarvikevaaratilanteiden ja takaisinvetojen hoito ja niihin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot
  • Elintarvikkeiden vientiin ja tuontiin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot sekä vientitodistusten myöntäminen sekä sisämarkkinasiirtojen ehtona olevat tarkastukset
  • Tarkastukset, silloin kun epäillään vakavaa lainsäädännön rikkomista
  • lihantarkastus
  • Rehuturvallisuus: rehujen, lannoitteiden ja kasvien tuontiin ja vientiin liittyvät tarkastukset, näytteenotot ja vientitodistukset, rehuvaaratilanteiden hoito ja niihin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot, rehujen takaisinvetoihin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot
  • Kasvintuotannon valvonta: siementen sertifiointiin liittyvät näytteenotot ja tarkastukset sekä karanteenikasvintuhoojaepäilyihin liittyvät näytteenotot ja tarkastukset.
  • Lisäksi kunta harkitsee muut välttämättömiksi katsomansa tarkastukset, esim. toiminnan aloittamiseen liittyvät hyväksymistarkastukset.