Yrityksen toiminnan muuttaminen poikkeuksellisessa tilanteessa

Täytyykö elintarvikealan toimijan tehdä elintarvikehuoneistoilmoitusta verkkokauppatoiminnan aloittamisesta?

 • Jos elintarvikealan toimija laajentaa toimintaansa verkkokauppatoimintaan, on ensin otettava yhteyttä oman kunnan elintarvikevalvontaan. Erillistä elintarvikehuoneistoilmoitusta toiminnan muutoksesta ei tarvitse tehdä.
 • Huomioitavaa elintarviketietojen antamisesta verkkokaupassa:
  • Myynnissä olevista valmiiksi pakatuista ja pakkaamattomista elintarvikkeista on annettava kaikki pakolliset elintarviketiedot verkkokaupassa, lukuun ottamatta muuttuvia tietoja, kuten päiväys- ja erätietoja. Muuttuvat tiedot tulee antaa toimituksen yhteydessä.

Pitääkö toimijan ilmoittaa paikalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle toiminnan keskeyttämisestä?

Päivitetty 8.1.2021

Toiminnan keskeyttämisestä on ilmoitettava valvontaviranomaisille. Kuntien yhteystiedot löytyvät täältä.

Voiko poikkeusaikana valmistaa kotona ruoka-annoksia (take away) kuluttajille myytäväksi ilman elintarvikehuoneistoilmoitusta?

Päivitetty 1.9.2020

Jos valmistat kotona ruoka-annoksia myytäväksi, toiminnasta pitää tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista oman kunnan elintarvikevalvontaan, jolloin kuntavalvonta saa tiedon toiminnasta. Valvoja voi silloin antaa tarvittaessa neuvoja ja ohjeistusta, tai käydä paikan päällä valvomassa, jos siihen on aihetta. Toimintaa koskee pääsääntöisesti samat vaatimukset kuin muitakin huoneistoja.

Tietoa elintarvikkeiden käsittelystä ja elintarvikkeista annettavista tiedoista

Muutatko toimintaasi poikkeuksellisen tilanteen aikana?

Elintarvikealan toiminnassa tulee aina noudattaa elintarvikelainsäädäntöä. Jos joudut muuttamaan toimintaasi, ole ensisijaisesti yhteydessä oman paikkakuntasi elintarvikevalvontaan. Lisäksi huomioi mm. seuraavia asioita:

Tilojen soveltuvuus toimintaan

 • Tilojen tulee olla soveltuvia siellä tapahtuvaan toimintaan.
 • Tiloissa tulee olla riittävä määrä vesipisteitä, kylmiöitä ja käsittelytiloja toiminnan luonteeseen nähden.
 • Huomioithan, että jos joudut jäähdyttämään ruokia niin sinulla tulee olla riittävät mahdollisuudet jäähdyttämiseen.

Työskentelyhygienia

 • Huolehdi hyvästä työskentelyhygieniasta aina kun käsittelet elintarvikkeita. Varo ristikontaminaatioita kun käsittelet raakoja ja kypsiä elintarvikkeita. Jos käytät samoja työvälineitä ja leikkuulautoja, muista pestä ne huolellisesti eri työvaiheiden välissä.
 • Huolehdi hyvästä käsihygieniasta. Muista pestä kädet joka työvaiheen välillä sekä aina wc-käynnin ja tupakoinnin  ja muun likaisen toiminnon jälkeen. Jos käsissäsi on haavoja nirhaumia tai vastaavia, käytä suojakäsineitä. Muista vaihtaa niitä riittävän usein ja huolehdi tässäkin yhteydessä, että käytät niitä vain puhtaissa käsissä. 
 • Muista asianmukainen suojavaatetus ja päähine. Peitä tai poista näkyvät korut.
 • Huolehdi keittiön pintojen puhdistuksesta siirtyessäsi työvaiheesta toiseen
 • Poista jätteet (vähintään kerran päivässä) elintarvikehuoneistosta. Pese jäteastiat riittävän usein.
 • Älä käytä puisia välineitä/leikkuulautoja. Välineiden tulee olla konepesuun soveltuvia.

Lämpötilanhallinta

Lämpötilavaatimuksia on noudatettava kaikissa olosuhteissa.

Huolehdi elintarvikkeiden lämpötilasta kaikissa työvaiheissa:  elintarvikkeiden vastaanotto → säilytys → elintarvikkeiden käsittely → ruoan kuumennus → jäähdytys  → tarjollapito → kuljetus

Kylmänä säilytettävien elintarvikkeiden lämpötilavaatimukset

 • Tuoreet tyhjiö- ja suojakaasupakatut kalastustuotteet on  0— +3 °C:ssa.
 • Muut tuoreet pakatut kalastustuotteet, tuoreet pakkaamattomat kalastustuotteet, keitetyt äyriäiset ja nilviäiset sekä sulatetut jalostamattomat kalastustuotteet  sulavan jään lämpötilassa (0-2 °C)
 • Kylmäsavustetut ja tuoresuolatut kalastustuotteet sekä tyhjiö- ja suojakaasupakatut jalostetut kalastustuotteet on säilytettävä 0— +3 °C:ssa.
 • Jauheliha sekä jauhettu maksa on enintään +4 °C:ssa.
 • Helposti pilaantuvat maitopohjaiset tuotteet, joiden valmistukseen sisältyy vähintään pastörointi tai sitä vastaava käsittely, on säilytettävä enintään +8 °C:ssa.
 • Muut helposti pilaantuvat elintarvikkeet, mukaan lukien maito, kerma, idut, paloitellut kasvikset, elävät simpukat, sushi, muut kuin 1 momentissa mainitut helposti pilaantuvat kalastustuotteet ja 5 momentissa mainitut kalakukot enintään +6 °C:ssa.

Kuumana säilytettävät elintarvikkeet

 • Kuumana myytävät tai tarjoiltavat elintarvikkeet on säilytettävä myytävä ja tarjoiltava kuumana (vähintään + 60 asteisina).
 • Kuuman ruoan on säilyttävä kuumana myös ruoan kuljetuksen aikana

Ruoan jäähdyttäminen

 • Varmista, että sinulla on riittävä jäähdytysmahdollisuus elintarvikkeiden jäähdyttämiseen. Elintarvikkeiden säilytykseen tarkoitetussa jääkaapissa voi jäähdyttää vain pieniä määriä ruokaa. Useimpien tavallisten jääkaappien kapasiteetti ei riitä jäähdyttämään yhtään suurempaa määrää ruokaa alla olevan vaatimuksen mukaisesti.
 • Jäähdytä ruoka nopeasti neljässä tunnissa +60 asteesta alle +6 asteeseen, jos tarkoituksena on jäähdyttää ruokaa myöhempää käyttöä varten tai kuljettaa ruoka kylmänä asiakkaalle.

Noudata elintarvikkeiden säilyvyysaikoja, huomioi viimeisen käyttöpäivän ja parasta ennen päiväyksien ero

 • Muistathan, että elintarvikkeita ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivän jälkeen sellaisenaan eikä toisen elintarvikkeen valmistamiseen.
 • Tuotetta voidaan pitää myynnissä tai käyttää vielä parasta ennen -ajankohdan jälkeenkin edellyttäen, ettei sen laatu ole oleellisesti heikentynyt.

 

Allergioita tai intoleransseja aiheuttavien aineiden käsittely, hallinta ja merkitseminen                        

Toimija on vastuussa siitä, että markkinoille toimitettavat tuotteet ovat kaikki turvallisia. Elintarvikkeen ei katsota olevan turvallinen, jos se esim. on terveydelle haitallinen tai ihmisravinnoksi sopimaton. Jos ainesosaluettelosta puutuu tieto elintarvikkeen sisältämästä allergiaa aiheuttavasta ainesosasta, on elintarvike yleisesti ottaen katsottava terveydelle haitalliseksi. Siksi on tärkeää, että allergeenien käsittelyyn ja hallintaan kiinnitetään huomiota koko elintarvikkeen tuotantoprosessin aikana ja tunnistetaan niihin liittyvät vaarat. Allergeenin hallinnassa tulisi ottaa huomioon esim. raaka-aineiden koostumustiedot, säilytys, tuotantotilojen puhdistuskäytännöt, tuotannonaikainen kontaminaatio, lopputuotteen merkintä.

Elintarvikkeista annettavat tiedot

Elintarvikkeesta vastuussa olevan elintarvikealan toimijan velvollisuutena on huolehtia merkintöjen tekemisestä siten, että elintarvikkeesta annetut tiedot ovat totuudenmukaiset ja riittävät eivätkä johda kuluttajaa harhaan. Tietoa elintarvikkeista annettavista tiedoista löytyy täältä:

Elintarvikkeiden turvallisen käytön ohjeet

Ruokien tuottajat, valmistajat ja myyjät ovat ensisijaisesti vastuussa ruuan turvallisuudesta. Elintarvikkeisiin voi kuitenkin liittyä vaaratekijöitä, joita ovat esimerkiksi mikrobit. Mahdollisten terveydellisten haittojen vuoksi joidenkin ruokien käyttöä tulee siksi rajoittaa esimerkiksi riskiryhmille tai niiden käsittelystä annetaan lisäohjeita esim. tuotteen kuumennus ennen käyttöä.  Elintarvikkeen turvallisuuden käytön kannalta tarpeellisia ohjeita löytyy Ruokaviraston internetsivuilta. 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 1.10.2021