Kontaktimateriaalit

Elintarvikekontaktimateriaalitoimijoille ja elintarviketoimijoille  on elintarvikelain 72§:ssa asetettu valvonnan perusmaksu (150 €) velvoite. 

Elintarvikekontaktimateriaalitoimijoilla on  13§ mukainen ilmoitusvelvollisuus rekisteröintiä varten. Elintarvikekontaktimateriaalitoiminnan ilmoitusvelvollisuutta koskevassa 13§: ssä ei ole rajattu pois toimintaa, jota ei katsota elinkeinon harjoittamiseksi.  Elintarvikekontaktimateriaalitoiminnan rekisteröintivelvollisuuden taustalla oleva EU-lainsäädäntö poikkeaa elintarviketoiminnan taustalla olevasta lainsäädännöstä. Elintarvikekontaktimateriaalitoiminta on täysin ilmoitusvelvollisuuden piirissä, eikä sen osalta ole ainakaan toistaiseksi mahdollista tehdä tästä poikkeavia kansallisia päätöksiä tai linjauksia.

Valvonnan perusmaksun määräytymisvelvoitteen osalta elintarvikekontaktimateriaalitoimintaa voidaan kuitenkin tarkastella samojen periaatteiden mukaan kuin elintarviketoimintaa. Elinkeinon harjoittamisen rajana voidaan pitää samaa 15 000 € rajaa ja lisäksi tulee tarkastella sitä ovatko toiminnan riskit vähäisiä. Ruokavirasto katsoo, että kolmasmaa maahantuontia ja toiminta, johon kuuluu painamista painoväreillä eivät ole riskeiltään vähäistä toimintaa. Mikäli elintarvikekontaktimateriaalitoimija harjoittaa kolmasmaa maahantuontia tai toimintaa, johon kuuluu painamista painoväreillä, hän on  valvonnan perusmaksuvelvoitteen piirissä huolimatta toiminnan ei- elinkeinoluonteesta ja 15 000 €:n liikevaihdon alittumisesta. Lisäksi on huomioitava, että lasten käyttöön tarkoitetut kontaktimateriaaleihin liittyvä toiminta ei ole 1-riskiluokan toimintaa.

Esimerkkejä toiminnoista, joihin voi soveltaa 15 000 €:n liikevaihtorajaa valvonnan perusmaksuvelvoitteen osalta

  • Käsityövaltaiset yritykset kuten esim. pienet keramiikkapajat, metalliverstaat ja puusta tarvikkeita työstävät pajat.
  • Pakkausmateriaalien leikkaus arkeiksi tms. pienimuotoinen kontaktimateriaalien jalostus, johon ei liity painamista
  • Pienimuotoinen sisämarkkinatuonti ja tukkukauppa

->Vaatimus, että kuuluvat riskiluokkaan 1 kaikkien kriteerien osalta.

  • Lisäksi kontaktimateriaalien liikevaihto on alle 15000 €/vuosi

Helpotuksia ei sovelleta, jos toiminta on kolmasmaa maahantuontia tai toimintaa, johon kuuluu painamista painoväreillä.

Ruokavirasto on laatinut ohjeen elintarvikehuoneistojen ja kontaktimateriaalitoiminnan riskiluokituksesta ja valvontatarpeen määrittämisestä (pdf, ohje 10503).  

Kontaktimateriaalien valvontatiheyden määrittäminen

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 4.11.2021