Alkutuotanto

Valvonnan perusmaksuvelvoite ei koske alkutuotantoa eikä alkutuotannon osaksi katsottavaa elintarvikkeiden käsittelyä lukuun ottamatta itujen käsittelyä hyväksytyssä alkutuotantokohteessa.

Alkutuotannon osaksi katsottava elintarvikkeiden käsittely on vuosimaksuvelvoitteen ulkopuolella

Elintarvikehygienia-asetuksen 31872021 alussa on määritelty itujen (8§) ja kasvien (8§), maidon (11§), kananmunien (14§), hunajan (16§), kalojen (17§) ja riistan (21§)  osalta mikä toiminta/elintarvikkeiden käsittely on osa alkutuotantoa eli kansallisten helpotusten mukaista toimintaa alkutuotannon yhteydessä.

Kasvisten alkutuotanto

Kasvisten käsittely osana alkutuotantoa määritellään elintarvikehygienia-asetuksen 318/2021 8§.

Toimija saa:

 1.  luovuttaa suoraan kuluttajalle ituja enintään 5 000 kilogrammaa vuodessa, lehtivihanneksia enintään 50 000 kilogrammaa vuodessa ja muita kasviperäisiä alkutuotannon tuotteita ja sieniä enintään 100 000 kilogrammaa vuodessa;
 2. toimittaa tämän momentin 1 kohdassa mainitut määrät kasviperäisiä alkutuotannon tuotteita ja sieniä vuodessa kevennetyin vaatimuksin paikallisille vähittäisliikkeille, jotka toimittavat tuotteet suoraan kuluttajalle

Jos kohdan 1 määrät suoraan kuluttajalle luovuttamisen osalta ylittyvät muiden kuin itujen osalta niin toimijan on tehtävä 4§ mukainen ilmoitus rekisteröintiä varten  ja toimijalla on oltava suoraan kuluttajalle myyntiä varten rekisteröity elintarvikehuoneisto (rekisteröityä elintarviketoimintaa koskee valvonnan perusmaksu)

Jos kohdan 1 määrät suoraan kuluttajalle luovuttamisen osalta ylittyvät itujen osalta niin toimijan on haettava alkutuotantopaikalle  hyväksyntä (hyväksyttyä alkutuotantopaikkaa  koskee valvonnan perusmaksu)

HUOM: Alkutuotannon toimija voi toimittaa kasveja ja sieniä vähittäiskauppaan ilman määrärajoituksia, kohta 2, mutta jos määrät ylittyvät ei toimintaa voi tehdä kevennetyin vaatimuksin ja elintarvikehygienia asetuksen  §7 vaatimukset veden tutkimisesta ovat voimassa.

Maidon alkutuotanto

Maidon käsittely osana alkutuotantoa määritellään elintarvikehygienia-asetuksen 318/2021 10§.

Elintarvikelain 22 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen kansallisten sääntöjen mukaisesti alkutuotannon toimija saa:

 1. luovuttaa suoraan kuluttajalle alkutuotantopaikalla ternimaitoa enintään 2 500 kilogrammaa vuodessa ja raakamaitoa enintään 2 500 kilogrammaa vuodessa;
 2. toimittaa jäädytettyä ternimaitoa paikallisille vähittäisliikkeille, jotka toimittavat sen suoraan kuluttajalle, enintään 2 500 kilogrammaa vuodessa

Munien alkutuotanto

Munien  käsittely osana alkutuotantoa määritellään elintarvikehygienia-asetuksen 318/2021 14§.

Elintarvikelain 22 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen kansallisten sääntöjen mukaisesti alkutuotannon toimija saa:

 1. luovuttaa kananmunia suoraan kuluttajalle alkutuotantopaikalla, paikallisessa torikaupassa tai ovelta ovelle myynnissä enintään 20 000 kilogrammaa vuodessa;
 2. toimittaa kananmunia vähittäiskauppoihin neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 589/2008 34 artiklassa tarkoitetulla poikkeusalueella enintään 30 000 kilogrammaa vuodessa;
 3. luovuttaa muita linnunmunia kuin kananmunia suoraan kuluttajalle enintään 5 000 kilogrammaa vuodessa;
 4. toimittaa muita linnunmunia kuin kananmunia paikallisille vähittäisliikkeille, jotka toimittavat tuotteet suoraan kuluttajalle, enintään 5 000 kilogrammaa vuodessa

Hunajan alkutuotanto

Hunajan käsittely osana alkutuotantoa määritellään elintarvikehygienia-asetuksen 318/2021 16§. 

Elintarvikelain 22 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen kansallisten sääntöjen mukaisesti alkutuotannon toimija saa:

 1. luovuttaa suoraan kuluttajalle hunajaa enintään 2500 kilogrammaa vuodessa;
 2. toimittaa tämän momentin 1 kohdassa mainitun määrän hunajaa vuodessa kevennetyin vaatimuksin paikallisille vähittäisliikkeille, jotka toimittavat hunajan suoraan kuluttajalle.

Kalastustuotteiden alkutuotanto

Kalastustuotteiden käsittely osana alkutuotantoa määritellään elintarvikehygienia-asetuksen 318/2021 17§.

Elintarvikelain 22 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen kansallisten sääntöjen mukaisesti kalastaja tai kalankasvattaja saa luovuttaa kalastustuotteita alkutuotannon tuotteina suoraan kuluttajalle enintään 5 000 kilogrammaa vuodessa.

Riistan alkutuotanto

Riistan  käsittely osana alkutuotantoa määritellään elintarvikehygienia-asetuksen 318/2021 21§.  

Elintarvikelain 22 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen kansallisten sääntöjen mukaisesti metsästäjä tai metsästysseura saa:

 1. luovuttaa suoraan kuluttajalle enintään 1 000 luonnonvaraista nylkemätöntä jänistä tai kania vuodessa, enintään 3 000 luonnonvaraista kynimätöntä lintua vuodessa sekä enintään 10 luonnonvaraista nylkemätöntä hirveä, enintään 50 luonnonvaraista nylkemätöntä metsäkaurista ja enintään 30 luonnonvaraista nylkemätöntä valkohäntäpeuraa tai muuta hirvieläintä vuodessa;
 2. toimittaa tämän momentin 1 kohdassa mainitut määrät alkutuotannon tuotteita vuodessa paikallisille vähittäisliikkeille, jotka toimittavat lihan ja tuotteet suoraan kuluttajalle.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 4.11.2021