Kyläkaupat

Kyläkaupat on vapautettu valvonnan perusmaksusta. Kyläkauppa on määritelty elintarvikelain 5§;n kohdassa 33.

  • kyläkaupalla harvaan asutulla maaseudulla, ydinmaaseudulla, kaupungin läheisellä maaseudulla tai maaseudun paikalliskeskuksessa olevaa elintarvikehuoneistoa, jonka etäisyys lähimpään päivittäistavarakauppaan on vähintään 7,5 kilometriä tai joka on muuten vaikeasti tavoitettavissa ja jonka päivittäistavaroiden myynti on alle 2 miljoonaa euroa vuodessa

Elintarvikelain mukainen kyläkaupan määritelmä on laajempi kuin kyläkauppatukeen oikeuttava kyläkaupan määritelmä (Valtioneuvoston asetus päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 2019–2021, (357/2019) ja Valtioneuvoston asetus päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina maaseutualueilla vuosina 2021–2023, (514/2021)

Tukea saavat kyläkaupat ovat vapautettuja valvonnan perusmaksusta, eikä niiden osalta ole tarvetta selvittää liikevaihtoja tai etäisyyksiä päivittäistavarakauppoihin. Tukea saavien kyläkauppojen ja muidenkin elintarvikelain mukaisten kyläkauppojen kannattaa ottaa yhteyttä kuntavalvontaan, jotta virheelliseltä laskutukselta vältytään. Perusmaksusta vapautetusta toiminnasta voi ilmoittaa esimerkiksi tällä lomakkeella (pdf).

Sitä sijaitseeko kohde harvaan asutulla maaseudulla, ydinmaaseudulla, kaupungin läheisellä maaseudulla tai maaseudun paikalliskeskuksessa on mahdollista selvittää karttaohjelman avulla. Määritelmän täyttymisen voi maaseudun osalta tarkistaa Maanmittauslaitoksen karttapalvelussa.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 30.11.2021