Poron ja riistan lihan myynti

Valvonnan perusmaksu ei koske pienimuotoisia rekisteröitäviä (ilmoitettavat elintarvikehuoneistot), jotka käsittelevät poron ja riistan lihaa. Toiminta on tarkemmin määritelty elintarvikehygienia-asetuksen (318/2021) 33 §:ssä ja 34 §:ssä. Käytännössä tarkoitetaan määrältään rajattua pienimuotoista poron kuivalihan  ja lihan luovuttamista  poronhoitoalueella ja riistan lihan luovuttamista metsästäjiltä kuluttajalle ja suoraan vähittäismyyntiin. Nämä toiminnot ovat sallittuja kun toiminnasta on tehty ilmoitus rekisteröintiä varten. Toiminnot ovat vapautettuja valvonnan perusmaksusta.

Pieni määrä poron lihan myyntiä 

Alkutuotannon toimija saa poronhoitoalueella:

  1. teurastaa poroja ja leikata niiden lihaa alkuperätilalla, sekä toimittaa poronlihaa suoraan kuluttajalle enintään 5 000 kilogrammaa vuodessa;
  2. valmistaa poron kuivalihaa alkuperätilalla ja toimittaa sitä suoraan kuluttajalle enintään 500 kilogrammaa vuodessa

Pieni määrä riistan lihan myyntiä

  • metsästäjä, metsästysseura, riistanhoitoyhdistys tai poliisi saa luovuttaa suoraan kuluttajalle pieniä määriä luonnonvaraisen riistan lihaa. Kuitenkin karhun, villisian, ilveksen, mäyrän, majavan, rämemajavan ja muiden mahdollisten trikiinin isäntäeläinten liha on ensin tutkittava trikiinin varalta ja lihan luovutus kuluttajalle on sallittua vasta negatiivisen tutkimustuloksen varmistuttua. Näytteenotosta säädetään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1375 liitteessä III. Tutkimus on tehtävä elintarvikelain 35 §:n 2 momentin mukaisesti;
  • metsästäjä tai metsästysseura saa toimittaa paikallisille vähittäisliikkeille, jotka toimittavat lihan ja tuotteet suoraan kuluttajalle, enintään 1 000 luonnonvaraista jänistä tai kania, 3 000 luonnonvaraista lintua, 10 luonnonvaraista hirveä, 50 luonnonvaraista metsäkaurista ja 30 luonnonvaraista valkohäntäpeuraa tai muuta hirvieläintä vastaavan määrän lihaa vuodessa.
Sivu on viimeksi päivitetty 4.11.2021