Yleishyödyllinen toiminta

Yleishyödyllisten yhdistysten harjoittama elintarviketoiminta on vapautettu valvonnan perusmaksusta. Yleishyödyllinen yhteisö on määritelty elintarvikelain 5§:n kohdassa 34.

yleishyödyllisellä yhteisöllä tuloverolain (1535/1992) 22 §:ssä tarkoitettua yleishyödyllistä yhteisöä.

Tuloverolain 22 § mukaan yhteisö on yleishyödyllinen, jos

  1. se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä;
  2. sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin;
  3. se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.

Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää muun muassa maatalouskeskusta, maatalous- ja maamiesseuraa, työväenyhdistystä, työmarkkinajärjestöä, nuoriso- tai urheiluseuraa, näihin rinnastettavaa vapaaehtoiseen kansalaistyöhön perustuvaa harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa edistävää yhdistystä, puoluerekisteriin merkittyä puoluetta sekä sen jäsen-, paikallis-, rinnakkais- tai apuyhdistystä, niin myös muuta yhteisöä, jonka varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen tai sosiaalisen toiminnan harjoittaminen taikka tieteen tai taiteen tukeminen. Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää myös yleisissä vaaleissa ehdokkaan tukemiseksi varattua varallisuuskokonaisuutta.

Tuloverolain mukainen yleishyödyllisen yhteisön määritelmän ohella voidaan hyödyntää olemassa olevia ratkaisuja eri toimijoiden yleishyödyllisestä luonteesta.

Tällainen ratkaisuluettelo on verohallinnon listaus yleishyödyllisten yhteisöjen verohuojennuksista.

Listauksen perusteella voidaan todeta, että esimerkiksi 4h-toiminta, SPR ja kyläyhdistykset ovat yleishyödyllisiä. Se että yhdistys tai yhteisö ei ole verohallinnon listauksessa ei tarkoita, että se ei olisi yleishyödylliseksi luokiteltava

Erillisenä ratkaisuna tuodaan esille, että kirkkoja ja seurakuntia ei ole rinnastettu yleishyödyllisiin yhdistyksiin.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.11.2021