Toiminnan keskeyttäminen

Elintarvikelain 73§ mukaan kunta perii maksun lain 10 ja 13 §:ssä tarkoitettujen rekisteröintiä koskevien ilmoitusten sekä 9 ja 11 §:ssä tarkoitettujen hyväksymistä koskevien hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä.

Toiminnan keskeyttämisilmoituksen käsittelystä ei peritä erillistä maksua ja aloittamisilmoituksen käsittelyn maksu sekä toiminnan lopettamiseen liittyvä maksu määritellään kussakin valvontayksikössä käytössä olevassa taksassa.

Kun toiminta on keskeytetty siten että keskeytys on voimassa vuoden alussa, ei toiminnasta peritä valvonnan perusmaksua.  Kun toiminta aloitetaan uudestaan, niin aloittamisilmoituksesta peritään kunnan taksan mukainen aloittamisilmoituksen käsittelymaksu.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.11.2021