Jätehuolto ja jätevedet

Jätehuollon hallinta

Huomio myös jätehuollon hallinta. Varmistathan, että haittaeläimet kuten linnut eivät pääse levittämään jätteitä ympäristöön.

Jätevedet

Läänineläinlääkäri ohjeistaa jätevesiin liittyvistä riskeistä eläintautitilanteessa.

Jos teurastamossa todetaan sioissa afrikkalaista sikaruttoa, määrää Ruokavirasto teurastamossa olevat eläimet lopetettavaksi ja teurastamon puhdistettavaksi ja desinfioitavaksi. Tätä varten läänineläinlääkäri ja tarkastuseläinlääkäri laativat saneeraussuunnitelman yhdessä teurastamon kanssa. Tässä yhteydessä arvioidaan myös jätevesiin liittyvät riskit, ottaen huomioon erityisesti rasvakaivot ja jätevesien puhdistamisessa syntyvä kiinteä aines. Jätevesien mahdolliseen tartuntariskiin vaikuttavat laitoksen jätevedenkäsittelyn tekniset ratkaisut. Teurastamon valmiussuunnitelmassa on syytä kuvata jäteveden käsittely ja kiintoaineksen käsittely normaalitilanteessa.  

Teurastamossa, jossa on teurastettu sikoja, jotka ovat peräisin tartuntapitopaikasta ajalta, jolloin tartuntaa on sioissa voinut olla, arvioidaan, onko jätevesien välityksellä tapahtuvaa ASF-viruksen leviämisen riskiä olemassa. Tarvittaessa läänineläinlääkäri ohjeistaa toimijaa esim. rasvakaivon sisällön tyhjentämisessä ja sisällön toimitettavaksi käsiteltäväksi tavalla, joka tuhoaa viruksen.

Virusmäärä, joka mahdollisesti päätyisi muissa liha-alan laitoksissa jäteveteen (alkuperäinen virusmäärä ja laimeneminen veteen) ei Ruokaviraston näkemyksen mukaan yleensä aiheuttaisi sellaista tartuntariskiä, että jätevesien käsittelylle olisi suunniteltava poikkeustoimia tilanteissa, joissa laitoksessa käsitellään vyöhykkeiltä peräisin olevaa lihaa tai joissa ryhdytään lihojen takaisinvetoon.