Kustannukset

Tämä sivu koskee elintarvikealan toimijoiden ja valvojien varautumista tilanteeseen, jossa Suomessa on todettu afrikkalainen sikarutto (ASF). Tautia ei ole koskaan todettu Suomessa, mutta uhka sen leviämisestä Suomeen on kasvanut. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen elävästä siasta eikä sianlihasta.

Afrikkalaisesta sikarutosta aiheutuneita kustannuksia ja menetyksiä ei korvata valtion varoista, jos kustannukset tai menetykset ovat syntyneet elintarvikkeiden jalostuksessa, valmistuksessa tai elintarvikkeiden tai muiden tuotteiden kaupan pitämisessä. Siten lihan ja tuotteiden hävittämiskustannuksista sekä kuluista, jotka aiheutuvat tuotannon katkoksista, tuotantotilojen puhdistamisesta ja desinfioinnista ja muista vastaavista toimenpiteistä, vastaa elintarvikealan toimija. Mahdollisista tuotannonmenetyksistä tai hävitettäväksi määrätyistä tuotteista ei myöskään makseta eläintautisäädösten mukaisia korvauksia.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 19.2.2020