Kustannukset

Afrikkalaisesta sikarutosta aiheutuneita kustannuksia ja menetyksiä ei korvata valtion varoista, jos kustannukset tai menetykset ovat syntyneet elintarvikkeiden jalostuksessa, valmistuksessa tai elintarvikkeiden tai muiden tuotteiden kaupan pitämisessä. Siten lihan ja tuotteiden hävittämiskustannuksista sekä kuluista, jotka aiheutuvat tuotannon katkoksista, tuotantotilojen puhdistamisesta ja desinfioinnista yms., vastaa elintarvikealan toimija. Mahdollisista tuotannonmenetyksistä tai hävitettäväksi määrätyistä tuotteista ei myöskään makseta eläintautisäädösten mukaisia korvauksia.