Mahdolliset takaisinvedot

Taudin leviämisen estämiseksi sellaiset tuotteet, jotka ovat peräisin tartuntapitopaikasta tai ovat olleet kontaminaation mahdollistavassa kosketuksessa tartuntapitopaikasta peräisin oleviin ruhoihin, sianlihaan, sianlihaa sisältäviin tuotteisiin tai sivutuotteisiin, jäljitetään teurastamoista, leikkaamoista ja varastoista. Ruokaviraston päätöksellä ja tapauskohtaisen riskien arvioinnin perusteella tuotteet määrätään eläintautilain nojalla hävitettäväksi tai käsiteltäväksi siten, että taudinaiheuttajavirus tuhoutuu. Käytännössä tämä tarkoittaa takaisinvetoa elintarvikehuoneistoista. Yritys voi kuitenkin oman riskinarviointinsa pohjalta päättää takaisinvedosta tai ulottaa takaisinvedon myös laajemmalle kuin mitä viranomainen määrää.

Takaisinveto koskee ainakin tuoretta ja pakastettua sianlihaa sekä sivutuotteita. Riskien arvioinnin perusteella Ruokavirasto voi määrätä hävitettäväksi tai käsiteltäväksi myös muita tuotteita, kuten lihavalmisteet.

Takaisinveto perustuu tarttuvan eläintaudin leviämisen estämiseen, ei elintarvikkeen turvallisuusriskiin. Tuotteiden takaisinvetoon myymälöistä ja kuluttajilta ei välttämättä ole tarvetta. Ruokavirasto tiedottaa tarpeen mukaan kuluttajia toimintatavoista, joilla taudin leviäminen esim. ruokajätteen kautta estetään.

Ruokavirasto voi eläintautilain nojalla määrätä tuotteiden käytöstä myös silloin, kun toisessa EU:n jäsenvaltiossa on ASF-epidemia, ja tauti uhkaa levitä sieltä tuodun elintarvikkeen välityksellä. Ruokavirasto voi määrätä tuotteet hävitettäväksi, käsiteltäväksi siten, että eläintaudin leviämisen vaara poistuu, säilytettäväksi siihen saakka, kunnes tuotteeseen liittyvästä eläintaudin leviämisvaarasta on saatu selvyys taikka palautettavaksi jäsenvaltioon, josta tuote on tuotu.