Sianlihaerien jäljitettävyys

Elintarvikkeet, jotka on valmistettu lihasta, joka on peräisin tartunnan saaneen pitopaikan sioista, on jäljitettävä. Ruokavirasto määrää jäljitetyt tuotteet hävitettäviksi tai käsiteltäviksi niin, että taudinaiheuttajavirus tuhoutuu. Kyseisiä elintarvikkeita ei saa enää toimittaa markkinoille.

Huomioi ASF-viruksen mahdollisesti pitkäkin itämisaika

Osana selvitystä arvioidaan, kuinka kauan tartunta on todennäköisesti ollut pitopaikassa ennen taudin puhkeamista (itämisaika). ASF-viruksen oletettuna itämisaikana pidetään pisimmillään 15 vuorokautta, mutta epidemiologisessa selvityksessä ja lisätutkimuksissa aikamääre voi muuttua myös pidemmäksi tai lyhyemmäksi. Mahdollinen pitkäkin itämisaika on toimijakohtaisesti keskeistä ymmärtää, kun toimijan on aiheellista varmistaa,  

 • onko hänellä hallussaan sianlihaa tai tuotteita, jotka ovat mahdollisesti saastuneet afrikkalaisella sikaruttoviruksella tai
 • onko hän toimittanut markkinoille sianlihaa tai tuotteita, jotka ovat mahdollisesti saastuneet afrikkalaisella sikaruttoviruksella.

Ajanjakso, jonka taudin arvioidaan olleen pitopaikassa, tulee huomioida mahdollisten elintarvikkeiden takaisinvetojen laajuudesta ja rajauksista päätettäessä.

Jäljitettävyys

Kun elintarvikealan toimija hallitsee edellytetyt eläinperäisten elintarvikkeiden jäljitettävyystiedot (katso kohdat a - h), mahdollistuvat tarvittaessa myös riittävän tarkasti rajatut ja nopeat sianlihan ja sianlihaa sisältävien tuotteiden takaisinvedot. Elintarvikealan toimijoiden on toimitettava seuraavat eläinperäisten elintarvikkeiden lähetyksiä koskevat tiedot sen elintarvikealan toimijan käyttöön, jolle elintarvike toimitetaan, sekä pyynnöstä toimivaltaiselle viranomaiselle:

 • a) tarkka kuvaus elintarvikkeesta,
  • = elintarvikkeen nimen lisäksi seuraavanlaisia termejä nimikekohtaisesti soveltaen, esimerkiksi: eläinlaji (lihasta ehdottomasti), alkuperämaatieto (pakkaamattomasta lihasta ehdottomasti), pakattu, kypsä, tuore, suolattu, marinoitu, pakastettu
  • maininta mahdollisesta ASF-poikkeuskäsittelystä (katso sivu 'Lihan poikkeuskäsittelyt')
 • b) elintarvikkeen määrä,
 • c) sen elintarvikealan toimijan nimi ja osoite, joka on lähettänyt elintarvikkeen,
 • d) lähettäjän (omistajan), jos se on eri kuin elintarvikkeen lähettänyt elintarvikealan toimija, nimi ja osoite,
 • e) sen elintarvikealan toimijan nimi ja osoite, jolle elintarvike on lähetetty,
 • f) vastaanottajan (omistajan), jos se on eri kuin se elintarvikealan toimija, jolle elintarvike on lähetetty, nimi ja osoite,
 • g) erän tai lähetyksen (tapauksen mukaan) yksilöivä viite, sekä
 • h) lähetyspäivä.

Lisäksi terveysmerkki, tunnistusmerkki ja tunnistusmerkin tiedot ovat keskeisiä jäljitettävyyden välineitä.

Toimijan tulee tietää sianlihan alkuperämaa ja pystyä tallenteissaan dokumentoidusti osoittamaan se.

Niin sanottu "sisäinen jäljitettävyys"?

Elintarvikealan toimijalla tulee olla käytössään suunnitelmallinen järjestelmä, jonka avulla se pystyy riittävällä tarkkuudella yhdistämään vastaanottamiensa ja lähettämiensä elintarvike-erien tiedot toisiinsa. Järjestelmää ja menettelytapaa ei ole lainsäädännössä määritelty. Keskeistä on tiedon saatavuus, ei  saatavuuteen käytetty järjestelmä. Päätös järjestelmän yksityiskohtaisuuden tasosta on elintarvikealan elintarvikealan toimijalla, huomioiden  elintarvikeyrityksen toiminnan luonne, koko ja vaikuttavuus.

Laitoksesta lähetettävien elintarvikkeiden tiedoissa tulee olla esitetty lähettävän laitoksen tunnistusmerkin tiedot.

Lainsäädäntöä: