Sivutuotteet

Toimijan on otettava huomioon, että ASF-tapauksissa sivutuotteita ei voi toimittaa rehukäyttöön (lemmikki- tai turkiseläimille). Tällaisessa tilanteessa toimijan on ilmoitettava tilanteesta heti asiakkailleen, joille toimittaa rehuja, ja lopetettava toimitukset.

ASF-tapauksissa sivutuotteiksi toimitettavat sivutuotteet luokitellaan luokan 2 sivutuotteiksi. Laitoksista niitä voi toimittaa luokan 2 käsittelylaitoksiin. Tutustu hyväksyttyjen ja rekisteröityjen sivutuotelaitosten luetteloon

Varmistathan, että henkilökunta ei vie rustoja, nahkoja tai muita vastaavanlaisia tuotteita kotiin esimerkiksi koiranruoaksi. Varmistathan, että haittaeläimet kuten linnut eivät pääse levittämään sivutuotteita ympäristöön.