Sivutuotteet

Tämä sivu koskee elintarvikealan toimijoiden ja valvojien varautumista tilanteeseen, jossa Suomessa on todettu afrikkalainen sikarutto (ASF). Tautia ei ole koskaan todettu Suomessa, mutta uhka sen leviämisestä Suomeen on kasvanut. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen elävästä siasta eikä sianlihasta.

Tärkeää on, että toimijalla on tieto siitä, mihin sen toiminnassa syntyvät sivutuotteet normaalisti toimitetaan, ja että sivutuotteet ovat helposti jäljitettävissä. Jos ASF todetaan sikatilalla tai teurastamossa tai kyseessä on tuotteiden takaisinveto, valvontaviranomaiset määräävät myös sivutuotteiden hävityksestä.

Toimijan on otettava huomioon, että rajoitusvyöhykkeiltä peräisin olevista sioista saatuja sivutuotteita ei saa toimittaa lainkaan rehukäyttöön (esimerkiksi lemmikki- tai turkiseläimille). Tällaisessa tilanteessa toimijan on myös ilmoitettava tilanteesta heti niille toimijoille, joille se toimittaa sivutuotteita rehukäyttöön, ja lopetettava toimitukset.

Rajoitusvyöhykkeiltä peräisin olevista sioista saadut sivutuotteet luokitellaan luokan 2 sivutuotteiksi. Elintarvikealan laitoksista niitä voi toimittaa luokan 2 sivutuotteiden käsittelylaitoksiin. Hyväksyttyjen ja rekisteröityjen sivutuotelaitosten luetteloon voi tutustua täälläKäsittelylaitoksiin tulee ilmoittaa, jos elintarvikealan laitoksesta toimitettavat sivutuotteet saattavat olla kontaminoituneet ASF-viruksella.

Kaikki ASF-viruksella mahdollisesti kontaminoituneiden lihojen, tuotteiden ja pintojen kanssa kosketuksissa olleet sivutuotteet kuuluvat luokkaan 2. Jos laitoksessa käsitellään muutakin kuin ASF-viruksella mahdollisesti kontaminoituneita lihoja, laitoksen on varmistettava, että eri luokkiin kuuluvat sivutuotteet säilytetään, kuten normaalitilanteessakin, selkeästi tunnistettavissa ja pidetään erillään sekä toisistaan että elintarvikkeista keräämisen aikana. Eri luokkiin kuuluvien tai eri määränpäähän lähetettävien sivutuotteiden keräämiseen ja säilytykseen tarkoitetut astiat tulee merkitä laitoksessa tunnistettavalla tavalla kuten värillä, tekstillä, koodilla tai astiatyypillä.

Sivutuotteiden kuljetuksen aikana ajoneuvoon, säiliöön, pakkaukseen tai muuhun pakkausmateriaaliin on merkittävä sivutuotteiden luokka sekä kyseisen luokan merkintäteksti esimerkiksi seuraavasti: ”Luokka 2, ei eläinten ruokintaan”.

Jos toiminta sijaitsee ASF-rajoitusvyöhykkeellä, varmistathan, että henkilökunta ei vie rustoja, nahkoja tai muita vastaavanlaisia tuotteita kotiin esimerkiksi koiranruoaksi. Varmistathan, että haittaeläimet, kuten linnut eivät pääse levittämään sivutuotteita ympäristöön.

Sivu on viimeksi päivitetty 18.2.2020