Elintarviketurvallisuusosaston yhteystiedot

Ruokavirasto vastaa elintarvikevalvonnan ohjauksesta sekä eläinperäisten elintarvikkeiden tuonnin, ja teurastamovalvonnan järjestämisestä. Muiden elintarvikkeiden tuontivalvonnasta vastaa Tulli.

Muusta elintarvikevalvonnasta vastaavat kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset, jotka käsittelevät alueellaan elintarviketoiminnan aloittamista ja elintarvikehuoneistoja koskevat ilmoitukset sekä ottavat vastaan ruokamyrkytysepäilyjä koskevia ilmoituksia ja tekevät niiden johdosta tarvittavat selvitykset. Kunnalliset valvontaviranomaiset vastaavat myös kuluttajien elintarviketurvallisuuteen liittyviin kysymyksiin sekä ottavat vastaan havaintoja mahdollisista elintarviketurvallisuusriskeistä.

Kunnallisten valvontayksiköiden yhteystiedot

Ruokaviraston elintarviketurvallisuusosaston yhteystiedot

osastonjohtaja Leena Räsänen, p. 050 3886518

 

Mikrobiologisen elintarviketurvallisuuden yksikkö

yksikön johtaja Ville Kekkonen, p. 050 4011852

elintarvikehygieniajaosto, jaostopäällikkö Carmela Hellsten, p. 050 4336643

elintarvikemikrobiologian jaosto, jaostopäällikkö Annukka Markkula, p. 050 5646175 

Vientijaosto, jaostopäällikkö Jenni Kiilholma, p. 050 5708126 

 

Kemiallisen elintarviketurvallisuuden yksikkö

yksikönjohtaja Arja Kaiponen, p. 0503868432

elintarvikkeiden koostumusjaosto, jaostopäällikkö Annika Nurttila, p. 050 557 6414

luomujaosto, jaostopäällikkö Beata Meinander, p. 0400 571 033 

rehujaosto, jaostopäällikkö Sinikka Marmo, p. 040 725 7239 

 

Lihantarkastusyksikkö

yksikönjohtaja Marjatta Rahkio, p. 050 3394576

Pienteurastamoiden valvojien yhteystiedot

Lihantarkastushenkilöstön toimipaikat