Elintarviketurvallisuusosaston yhteystiedot

Ruokavirasto vastaa elintarvikevalvonnan ohjauksesta sekä eläinperäisten elintarvikkeiden tuonnin, ja teurastamovalvonnan järjestämisestä. Muiden elintarvikkeiden tuontivalvonnasta vastaa Tulli.

Muusta elintarvikevalvonnasta vastaavat kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset, jotka käsittelevät alueellaan elintarviketoiminnan aloittamista ja elintarvikehuoneistoja koskevat ilmoitukset sekä ottavat vastaan ruokamyrkytysepäilyjä koskevia ilmoituksia ja tekevät niiden johdosta tarvittavat selvitykset. Kunnalliset valvontaviranomaiset vastaavat myös kuluttajien elintarviketurvallisuuteen liittyviin kysymyksiin sekä ottavat vastaan havaintoja mahdollisista elintarviketurvallisuusriskeistä.

Kunnallisten valvontayksiköiden yhteystiedot

Ruokaviraston elintarviketurvallisuusosaston yhteystiedot

osastonjohtaja Leena Räsänen, p. 050 388 6518

Mikrobiologisen elintarviketurvallisuuden yksikkö

yksikönjohtaja Ville Kekkonen, p. 050 4011 852

elintarvikehygieniajaosto, jaostopäällikkö Carmela Hellsten, p. 050 433 6643

elintarvikemikrobiologian jaosto, jaostopäällikkö Annukka Markkula, p. 050 564 6175 

vientijaosto, jaostopäällikkö Tuula Lundén, p. 050 440 8976

Kemiallisen elintarviketurvallisuuden yksikkö

yksikönjohtaja Arja Kaiponen, p. 050 386 8432

elintarvikkeiden koostumusjaosto, jaostopäällikkö Annika Nurttila, p. 050 557 6414

luomujaosto, jaostopäällikkö Beata Meinander, p. 0400 571 033 

rehujaosto, jaostopäällikkö Sinikka Marmo, p. 040 725 7239 

Lihantarkastusyksikkö

yksikönjohtaja Marjatta Rahkio, p. 050 339 4576

Pienteurastamoiden valvojien yhteystiedot

Lihantarkastushenkilöstön toimipaikat