Jäljitettävyyden hallinta

Jäljitettävyystietojen hallinta

Kun hallitset nämä ja toimitat nämä tiedot myös asiakkaallesi, ovat jäljitettävyyden perusasiat varmasti kunnossa:

 • elintarvikkeen nimi
 • tarkka kuvaus elintarvikkeesta
 • elintarvikkeen määrä
 • sen elintarvikealan yrittäjän nimi ja osoite, joka on lähettänyt elintarvikkeen
 • [lähettäjän nimi ja osoite, jos se on eri kuin elintarvikkeen lähettänyt elintarvikealan yritys]
 • sen elintarvikealan yrittäjän nimi ja osoite, jolle elintarvike on lähetetty
 • [vastaanottajan nimi ja osoite, jos se on eri kuin se elintarvikealan yritys, jolle elintarvike on lähetetty]
 • erän tai lähetyksen (tapauksen mukaan) yksilöivä viite
 • lähetyspäivä (päivä.kuukausi.vuosi).

Muista nämä:

 • Tee vastaanottotarkastus.
 • Ota vastaanottamiesi elintarvikkeiden lähetteet aina talteen. Säilytä niitä tietyssä paikassa, jotta ne löytyvät helposti.
 • Suunnittele ja toteuta yrityksellesi valmis lähetepohja. Se auttaa sinua myös varmistamaan, että kaikki tarvittavat tiedot tulee aina toimitettua asiakkaallesi.
 • Laita kopiot lähettämiesi elintarvikkeiden lähetteistä aina talteen. Säilytä niitä tietyssä paikassa, jotta ne löytyvät helposti.
 • Jos valmistat elintarvikkeita, suunnittele järjestelmällinen tapa, jolla tuotekohtaisia reseptejä laaditaan ja hallitaan.
 • Suunnittele ja toteuta reseptin ja sitä vastaavan tuotteen merkintöjen saumaton yhdistettävyys.

Jäljitettävyydestä säädetään monessa eri asetuksessa

Edellä on käsitelty elintarvikkeiden jäljitettävyyden perusasioita ja sitä, miten saat nämä asiat toimimaan omassa yrityksessäsi. Lisäksi on olemassa tuoteryhmäkohtaista lainsäädäntöä, joka sinun tulee tarvittaessa myös huomioida. Sinun kannattaa keskustella oman kuntasi elintarvikevalvonnan kanssa siitä, mikä erityislainsäädäntö mahdollisesti koskee juuri sinun toimintaasi.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Omavalvontasuunnitelmassasi kerrot, miten yrityksesi hallitsee elintarvikkeiden jäljitettävyyden. Kuvaile pala palalta, mitä vaiheita toiminnassasi on. Mieti, missä vaiheessa on tarpeen pitää kirjaa tai merkitä esimerkiksi taulukkoon, mitä ja milloin on tehty. Elintarvikkeen jäljitettävyydessä on keskeistä, että pystyt seuraamaan tuotteiden virtaa ja palaamaan siihen tarvittaessa kirjausten ja asiakirjojen avulla. Kun kuvailet oman yrityksesi jäljitettävyyden hallintaa, on tärkeätä esittää realistisesti se, mitä tapahtuu ja miten tapahtuu. Teet jäljitettävyyden kuvauksen sinua itseäsi ja yritystäsi varten, jotta ymmärrät kaikissa vaiheissa, miten nämä asiat yrityksessäsi toimivat. Näin pystyt esittämään asian selkeästi myös elintarvikevalvojallesi. Tästä on apua mahdollisessa kriisitilanteessa.

Lisää tietoa jäljitettävyydestä löytyy täältä.

Sivu on viimeksi päivitetty 6.2.2019