Tilojen siisteys

Erityistä huomiota tulee kiinnittää niiden tilojen puhtauteen, joissa käsitellään pakkaamattomia elintarvikkeita. Myös muut elintarvikehuoneiston toimintaan liittyvät tilat, kuten henkilökunnan sosiaalitilat, käymälät, pakkaustarvikkeiden säilytystilat, pullonpalautustilat, jätehuoltotilat ja lastauslaiturit tulee pitää siistinä ja toiminnan kannalta riittävän puhtaina.

Tarpeeton tavara pitää aina siirtää pois elintarvikehuoneiston tiloista, sillä se vain vaikeuttaa tilojen puhtaanapitoa. Tilojen kunnossapidosta tulee huolehtia niin, että puhtaanapito on yleensäkin mahdollista.

Tiloissa saa toiminnan aikana näkyä normaalit päivän toimintaan liittyvät, myöhemmin siivousta vaativat jäljet.

Tilojen siisteyden aistinvaraista arviointia kannattaa tehdä päivittäin. Jos tiloissa on näkyvää likaa, on perusteellinen puhdistus tarpeen ja käytössä oleviin puhdistusrutiineihin on tehtävä muutos.

Siivoussuunnitelma osana omavalvontaa

Siivoussuunnitelma on osa elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelmaa.  Siivoussuunnitelmassa kerrotaan, miten tiloja ja laitteita pidetään puhtaina, millaisia puhdistusvälineitä- ja tarvikkeita käytetään, kuinka usein puhdistusta tehdään ja kuka on vastuuhenkilö.

Erilaisille pinnoille soveltuvat erilaiset siivousvälineet ja puhdistusaineet. Siivousväline- ja pesuainevalmistajilta saat tietoa tuotteiden soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin.

Siivousvälineiden säilyttäminen ja puhdistaminen

Siivousvälineiden säilytys on tehtävä hygieenisesti. Siivousvälineet on puhdistettava käytön jälkeen. Siivousvälineiden puhdistus voi tapahtua myös elintarvikehuoneiston ulkopuolella. Erityistä puhtautta vaativille tiloille, kuten sellaisille, joissa käsitellään pakkaamattomia elintarvikkeita, kannattaa olla omat siivousvälineet. Ravintolassa esimerkkinä keittiö – asiakastilat.

Muista nämä:

  • Siivoussuunnitelma on osa omavalvontaa.

  • Käytä eri kohteille eri siivousvälineitä, esimerkiksi keittiö - ravintolasali.

  • Pudista siivousvälineet käytön jälkeen.
Sivu on viimeksi päivitetty 6.2.2019