Alkutuotantovalvonta ja tiedonsaanti kalastusrekisteristä

Kaikkien alkutuottajien tulee tehdä elintarvikelain 22 §:n mukainen ilmoitus toiminnastaan kunnan elintarvike-valvontaviranomaiselle. Kalastajat ovat alkutuotannon toimijoita, ja heidän tulee tehdä vaadittu ilmoitus toiminnastaan sille elintarvikevalvontaviranomaiselle, joka vastaa kalastusaluksen suunnitelmallisesta valvonnasta eli käytännössä kalasaaliin purkusataman tai purkupaikan kuntaan. Tämä mahdollistaa sen, että elintarvikevalvontaviranomaiset saavat tiedot toimialueillaan kalastavista/purkavista aluksista suoraan kalastajalta ja voivat valvoa aluksia suunnitelmallisesti. Jos purkusatamia on useita, niin ilmoitus tehdään pääsääntöisen purkusataman elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä (690/2010) edellyttää kaikkien merellä kalaa myytäväksi pyytävien alusten rekisteröitymistä. Kalastusalusrekisteriä pitää Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Elintarvikevalvontaviranomaisella on oikeus saada henkilötietoja sisältäviä tietoja valtakunnallisesta kalastusalusrekisteristä myös elintarvikkeita koskevan lainsäädännön noudattamisen valvontaa varten (laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä (690/2010) 2 § ja 24 §, elintarvikelaki 23/2006 83 §). Läänineläinlääkärit ja kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset voivat saada tietoja kalastusalusrekisteristä valvontaa varten. Tiedot luovuttaa Varsinais-Suomen ELY-keskus. 

Varsinais-Suomen ELY-keskus pitää rekisteriä myös sisävesillä kalastavista kalastusaluksista. Tietoja sisävesillä kalastavista kalastusaluksista luovutettaessa sovelletaan  julkisuuslakia ja henkilörekisterilakia.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 26.10.2018