STEC-tutkimustulosten tulkinnasta

Kun raakamaitoa myydään enemmän kuin 2500 kg vuodessa maitotilan yhteydessä olevasta elintarvikehuoneistosta tai maitoalan laitoksessa pakataan lämpökäsittelemätöntä maitoa, tulee raakamaito tutkia muun muassa STEC-bakteerin varalta.

Eviran ohjeen Raakamaidon ja ternimaidon tuotannon ja myynnin valvonta (16040) luvussa 5.2.3 on kerrottu miten toimitaan, jos raakamaidosta tehdyissä tutkimuksissa havaitaan raakamaitoasetuksen 699/2013 mukainen STEC-serotyyppi. Myös muut kuin raakamaitoasetuksessa luetellut STEC-serotyypit voivat aiheuttaa ihmiselle vakavan sairastumisen. Raakamaito- tai maitosuodatinnäytteestä tehdyssä STEC-tutkimuksessa saadun positiivisen viljelytuloksen katsotaan olevan tulos, jonka perusteella on syytä olettaa elintarvikkeen olevan terveydelle haitallinen. Yleisen elintarvikeasetuksen 178/2002 artiklan 14 mukaan markkinoille ei saa saattaa elintarvikkeita, jotka eivät ole turvallisia. Tämä tarkoittaa, että toimijan tulee keskeyttää raakamaidon myynti ja ryhtyä muihin korjaaviin toimenpiteisiin, tarvittaessa valvojan päätöksellä.