STEC-tutkimustulosten tulkinnasta

Kun raakamaitoa myydään enemmän kuin 2500 kg vuodessa maitotilan yhteydessä olevasta elintarvikehuoneistosta tai maitoalan laitoksessa pakataan lämpökäsittelemätöntä maitoa, tulee raakamaito tutkia muun muassa STEC-bakteerin varalta.

Eviran ohjeen Raakamaidon ja ternimaidon tuotannon ja myynnin valvonta (16040) luvussa 5.2.3 on kerrottu miten toimitaan, jos raakamaidosta tehdyissä tutkimuksissa havaitaan raakamaitoasetuksen 699/2013 mukainen STEC-serotyyppi. Myös muut kuin raakamaitoasetuksessa luetellut STEC-serotyypit voivat aiheuttaa ihmiselle vakavan sairastumisen. Raakamaito- tai maitosuodatinnäytteestä tehdyssä STEC-tutkimuksessa saadun positiivisen viljelytuloksen katsotaan olevan tulos, jonka perusteella on syytä olettaa elintarvikkeen olevan terveydelle haitallinen. Yleisen elintarvikeasetuksen 178/2002 artiklan 14 mukaan markkinoille ei saa saattaa elintarvikkeita, jotka eivät ole turvallisia. Tämä tarkoittaa, että toimijan tulee keskeyttää raakamaidon myynti ja ryhtyä muihin korjaaviin toimenpiteisiin, tarvittaessa valvojan päätöksellä.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.10.2018