Usein kysyttyä munista

Pitääkö kiertävästä kanamuna-autosta tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus?

Alkutuotantona voi myydä kananmunia 20 000 kg tilalta, ovelta ovelle -myyntinä sekä torimyyntinä suoraan kuluttajille. Kun munat menevät kuluttajille pakkaamon kautta, tulee myynnistä tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus. Kuluttajille toimittaminen on kuljettamista, jos toimitukset tehdään kuluttajien tilausten mukaan. Ilmoituksen kuljettamisesta voi tehdä myynti-ilmoituksen yhteydessä. Kuljettamisesta ei tarvitse erikseen tiedottaa. 

Jos kuitenkin kuljettamiseen liittyy myyntitoimintaa satunnaisille ostajille, tulee tehdä ilmoitus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta. Liikkuvan elintarvikehuoneiston toimintaan liittyy tiedottaminen niihin kuntiin, joihin saapuu munia myymään. Tiedottamisen voi hoitaa yksinkertaisimmillaan niin, että antaa aikataulun (esimerkiksi kuukauden ensimmäisenä maanantaina), ja listan paikoista, missä aikoo pysähtyä myymään, niille kunnille, joissa aikoo myyntiä harjoittaa.

Saako kananmunien tuottaja myydä kananmunia tai muita linnunmunia torilla?

Kananmunien tuottaja voi itse tai samaan perhekuntaan kuuluva henkilö myydä suoraan kuluttajalle tuottamiaan tuottajakoodilla leimattuja kananmunia paikallisella torilla. Kananmunien ei tarvitse olla paino- tai laatuluokiteltuja. Tällöin elintarvikehuoneiston hyväksyntää tilalle ei tarvita, vaan suoramyynnistä ilmoitetaan kunnalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle alkutuotantoilmoituksen yhteydessä. Viiriäisen munia voidaan myydä samoin periaattein leimaamattomina. Torilla myytävien kananmunien leimausta ei vaadita niin sanotun poikkeusalueen tuottajilta, koska he saavat toimittaa tuottamiaan kananmunia vähittäiskauppoihinkin ilman leimausta. Jos tuottajalla on enintään 50 munivaa kanaa, vapautetaan hänet munien leimauksesta torimyynnissä (tuottajan nimi ja osoite on kuitenkin ilmoitettava myyntipaikalla).

Voidaanko sellaisia kanan- tai ankanmunia myydä elintarvikkeena käytettäviksi, joissa on osittain kehittynyt poikanen sisällä?

Linnunmunien elintarvikekäytöstä säädetään useissa asetuksissa (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, komission asetus (EY) N:o 589/2008 ja komission asetus (EY) N:o 617/2008). Asetusten mukaan sellaisenaan ihmisravinnoksi tai munatuotteiden valmistukseen kelpaavat vain sellaiset munat, jotka eivät ole rikkoutuneita tai haudottuja. Lisäksi asetusten mukaan hautomakoneesta poistetut munat on käytettävä muuten kuin ihmisravinnoksi.

Haudottuja munia ei lainsäädännön mukaan voi myöskään katsoa lihatuotteiksi. Asetuksen (EU) 2019/627 mukaan liha on todettava ihmisravinnoksi kelpaamattomaksi, jos se on peräisin ennen teurastusta kuolleista, kuolleena syntyneistä, syntymättömistä tai alle 7 päivän ikäisinä teurastetuista eläimistä.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 23.9.2020