Poro

Alkutuotantopaikasta ilmoittaminen

Alkutuotannon toimija tekee ilmoituksen alkutuotantopaikasta kuntansa elintarvikevalvontaviranomaiselle. Paliskunta voi tehdä ilmoituksen porotaloutta harjoittavan toimijan puolesta.

Lisätietoa teurastettavien porojen ketjuinformaatiosta ja poronlihan suoramyynnistä löytyy Paliskuntain yhdistyksen sivuilta alla olevasta linkistä.

Lisätietoa ketjuinformaatiosta ja alkutuotannon omavalvonnan kuvauksesta löytyy Tuotantoeläimet-sivulta ja alla olevista linkeistä.

Sivu on viimeksi päivitetty 31.12.2019