Lentokuljetukset

Elintarvikkeiden kansainvälinen kuljettaminen lentokoneessa ei kuulu ATP-sopimuksen soveltamisalaan helposti pilaantuvien elintarvikkeiden osalta. Tyypillisesti lentokoneissa elintarvikkeet kuljetetaan lämpöeristetyissä laatikoissa, joissa käytetään kylmävaraajia säilytyslämpötilan ylläpitämiseksi. Lämpötilavaatimukset on annettu EY:n säädöksissä tai EY:n ulkopuolisissa maissa kohdemaan lämpötilavaatimusten mukaisesti.

Kuljetuslaatikossa on oltava pakastettujen elintarvikkeiden osalta vaatimusten mukaiset lämpötilan tallennuslaitteet. Pakastettujen elintarvikkeiden osalta vaatimukset on annettu komission asetuksessa (EY) N:o 37/2005. Laitteiden on täytettävä standardin EN 12830 ja tarvittaessa EN 13485 vaatimukset.

Jäähdytetyssä säilytystilassa olevien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden osalta lämpötilan tallennuslaitteiston vaatimuksia ei ole määritelty, mutta säilytyslämpötilojen on oltava säädösten mukaiset ja ne on myös tallennettava riittävällä taajuudella. Lämpötilan seurantalaitteet tulee kalibroida noin vuoden välein. Kalibrointitodistus tulee säilyttää kuljetusvälineessä tai vaihtoehtoisesti lämpötilan seurantalaite voi olla merkitty kalibroinnin tehneen huoltoliikkeen asentamalla päivätyllä merkillä.

Lentoyhtiöiden kansainvälinen kuljetustoiminta perustuu IATA:n (International Air Transport Association) yhdenmukaisiin käsittely- ja vastuumääräyksiin, jotka säätelevät lentoyhtiöiden kansainvälistä kuljetustoimintaa. Lisäksi yhteistyötä tehdään kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) kanssa. Suomessa ilmakuljetuksia sääntelevät ilmakuljetuslaki (387/1986) ja ilmakuljetussopimuslaki (45/1977).

Sivu on viimeksi päivitetty 19.11.2018