Luomuilmaisun käyttö myyntinimityksissä

Luomumaataloustuotteet

Jalostamattomien maataloustuotteiden myyntinimityksessä saa käyttää luomuilmaisua ainoastaan, jos kaikki kyseisen tuotteen ainesosat on tuotettu luomusäännösten mukaisesti ja on valvottua luomutuotantoa.

Siirtymävaiheen tuotannosta peräisin olevat tuotteet

Siirtymävaiheen kasviperäisiä tuotteita ei saa markkinoida luonnonmukaisina. Tuotteisiin liitetään merkintä ”luonnonmukaiseen maatalouteen siirtymässä oleva tuote”. Eläimistä saatavia tuotteita ei voida markkinoida siirtymäkauden tuotteina.

Luomuelintarvikkeet

Jalostetun luomuelintarvikkeen myyntinimityksessä saa käyttää luomuilmauksia, jos tuote täyttää luomuelintarvikkeen koostumusvaatimukset ja on valvottua luomutuotantoa. Tavanomaisen luomuainesosia sisältävän elintarvikkeen myyntinimityksessä ei saa käyttää luomuilmauksia.

Luomurehut 

Luomurehut voidaan merkitä kahdella tavalla. Luomurehujen valvontajärjestelmään kuuluvan toimijan rehun tuoteselosteessa on merkintä ”Luonnonmukaisesti tuotettu” jos vähintään 95 % rehun kuiva-aineesta on luonnonmukaisesti tuotettua. 

Jos luomuraaka-aineiden osuus rehun kuiva-aineesta jää alle 95 %, käytetään ilmaisua ”Voidaan käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa asetusten (EY) N:o 834/2007 ja (EY) N:o 889/2008 mukaisesti” . Toimijan on tällöin kuuluttava luomurehuvalvontaan. Rehussa olevat luomuraaka-aineet voidaan laskea kotieläintilalla luomuprosenttiin.

Jos rehun valmistaja ei kuulu luomuvalvontajärjestelmään (tuoteselosteesta ei löydy valvontaviranomaisen tunnusnumeroa), rehu luokitellaan tavanomaiseksi.

Muita kuin edellä mainittuja luomuviittauksia rehuissa ei saa olla.  

Sivu on viimeksi päivitetty 8.6.2021