Vähittäiskaupat luomuvalvontaan 1.1.2022 alkaen

Ruokavirastolla tulee olla tieto kaikista Suomen vähittäiskaupoista, jotka myyvät luomuelintarvikkeita. Ruokavirasto valvoo vähittäiskauppoja, jotka myyvät pakkaamattomia luomuelintarvikkeita. Tiedon saamiseksi kaikkien vähittäiskauppojen, jotka myyvät pakattuja ja/tai pakkaamattomia luomutuotteita, tulee päivittää tiedot toiminnastaan. Käytännössä tietojen päivitys tehdään Ympäristöterveydenhuollon sähköisen ilmoituspalvelun (Ilppa) kautta ja tieto rekisteröidään Ympäristöterveydenhuollon yhteiseen VATI-järjestelmään. Kaikki toimijat, joilla toiminnantyypiksi on valittu ”elintarvikkeiden vähittäismyynti” VATI-järjestelmässä, tulee päivittää omat tietonsa järjestelmään. Ohjeet tietojen päivittämisestä löytyvät täältä.

Vähittäiskaupalla, jonka pakkaamattomien luomuelintarvikkeiden vuotuinen liikevaihto ylittää 20 000 €, tulee lisäksi olla Ruokaviraston myöntämä luomusertifikaatti. Ruokavirasto laatii ohjeet sertifiointijärjestelmään liittymisestä ja tiedottaa asiasta myös suoraan niitä toimijoita, joilta edellytetään luomusertifikaattia. Tiedotus tapahtuu VATI-järjestelmästä saatujen tietojen avulla keväällä 2022.   

 

Sivu on viimeksi päivitetty 13.1.2022