Luomuelintarvikkeiden koostumus

Luomuelintarvikkeiden ja luomuainesosia sisältävien tavanomaisten tuotteiden koostumusta on säädelty tarkoin.

Yleiset koostumusvaatimukset

Niin luomuelintarvikkeiden kuin luomuaineisosia sisältävien tavanomaisten tuotteiden on oltava tuotettu pääosin maatalousperäisistä raaka-aineista. Jalostuksessa käytettävät muut aineet ovat tarkasti säädeltyjä. 

  • Lisäaineita ja valmistuksen apuaineita saa käyttää vain noin 10 % siitä, mitä yleisesti elintarvikkeiden jalostuksessa on sallittua käyttää
  • Aromeista sallitaan vain luontaiset aromiaineet ja -valmisteet
  • Entsyymeistä sallitaan kaikki elintarvikkeiden valmistuksessa tavanomaisesti käytettävät mikro-organismi- ja -entsyymivalmisteet
  • Suolan perusainesosana on oltava natrium- tai kaliumkloridi
  • Kivennäis- ja hivenaineita, vitamiineja, aminohappoja ja mikroravinteita saa lisätä  vain, jos niiden käyttöä edellytetään lakisääteisesti. Suomessa on kansallinen lainsäädäntö, jolla elintarvikevalmistajaa velvoitetaan lisäämään D-vitamiinia rasvattomaan homogenoituun maitoon.

Mikä tekee tuotteesta luomuelintarvikkeen?

Yleisten koostumusvaatimusten lisäksi tuotteen maataloudesta peräisin olevista raaka-aineista on  vähintään 95 % oltava luonnonmukaisesti tuotettuja, jotta tuotetta voidaan kutsua luomuelintarvikkeeksi. Loput 5 % saa  tietyin edellytyksin olla tavanomaisia maataloustuotteita:

  • tuotteiden on sisällyttyvä komission luetteloon hyväksytyistä tavanomaisista maataloustuotteista tai 
  • tuotteen käytölle on oltava erillinen lupa.

Suomessa lupa haetaan Ruokavirastolta, myös alkoholijuomien osalta.

Sivu on viimeksi päivitetty 30.1.2019