Luomutodistus muuttuu luomusertifikaatiksi

1.1.2022 alkaen luomutodistusta kutsutaan luomusertifikaatiksi. Luomusertifikaatti luodaan komission ylläpitämässä Traces-järjestelmässä. Luomusertifikaatin virallinen nimi on luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä annetun asetuksen (EU) 2018/848 35 artiklan 1 kohdan mukainen sertifikaatti.

Luomusertifikaatti osoittaa valvontaan kuulumisen ja luomusertifikaatilla on ainakin seuraavat tiedot:

  • Toimijan tai toimijaryhmän yleiset tiedot
  • Toimijan tai toimijaryhmän luomutoiminta
  • Tuoteluokat, joille toimija on saanut luomuhyväksynnät
  • Viranomaisen vahvistus

Nyt voimassa olevien luomutodistusten osalta kansallinen Ruokaviraston ylläpitämä hakupalvelu toimii, kunnes kaikki ovat saaneet uuden luomuasetuksen mukaisen luomusertifikaatin.

Vuonna 2022 myönnetyt luomusertifikaatit löydät Traces-järjestelmän hakupalvelusta.

Myös luomusertifikaattien eri kieliversiot on saatavissa Traces-järjestelmän hakupalvelusta.

Viimeistään 1.1.2023 Ruokavirasto ja Ely-keskukset myöntävät toimijoille luomusertifikaatin Traces-järjestelmässä.

Sivu on viimeksi päivitetty 24.3.2022