Usein kysyttyä etämyynnissä annettavista tiedoista

1. Täytyykö elintarvikkeesta annettavat tiedot olla ennen ostoa suoraan välittömästi näkyvissä kyseessä olevan myyjän myyntisivulla internetissä?

Tietojen ei tarvitse olla suoraan myyntisivulla. Kuluttajan voi myös ohjata linkin kautta toiselle verkkosivulle, josta tiedot saa, esimerkiksi toiselle sivulle myyjän verkkokaupassa tai verkkokaupan ulkopuolelle toisen elintarvikealan yrityksen verkkosivulle. Tärkeintä on, että kuluttaja helposti ymmärtää ja tietää, mistä hän pakolliset elintarviketiedot nopeasti saa.

2. Riittääkö, että vaaditut pakkausmerkintätiedot annetaan tuotteen etiketin kuvana?

Kuva tai pdf-tiedosto pakkauksen etiketistä voi olla riittävä tapa antaa pakolliset tiedot, jos sen kautta annettavat tiedot ovat selkeitä ja helposti luettavia suomeksi ja ruotsiksi.

3. Riittääkö, että ruotsinkieliset pakolliset tiedot annetaan pyydettäessä?

Pakolliset tiedot on annettava molemmilla kielillä. Antamistapa voi kuitenkin vaihdella. Esimerkiksi toisella kielellä voi tiedot antaa myytävän tuotteen vieressä ja toisella kielellä liitetiedostona, kuvana tai linkkinä toiseen sivustoon. Tärkeintä on, että kuluttaja helposti ymmärtää ja tietää, mistä hän tiedot eri kielillä saa.

4. Miten elintarvikkeiden etämyynnin kielivaatimusta valvotaan?

Kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat pakollisten elintarviketietojen antamista molemmilla kielillä osana toimijan säännöllistä valvontaa.

5. Miten etämyynnin kielivaatimus täytyy huomioida yksikielisten kuntien lähiruokaverkkokaupassa?

Valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden, myös lähiruokatuotteiden, joita myydään etämyyntinä ja toimitetaan vain yksikielisessä kunnassa, pakolliset pakkausmerkinnät on annettava ainakin kyseisen kunnan kielellä. 

6. Koskeeko kielivaatimus ulkomailta toimivia suomenkielisiä elintarvikkeiden verkkokauppoja?

Kielilain mukainen velvoite pakollisten elintarviketietojen antamisesta molemmilla kotimaisilla kielillä koskee Suomeen rekisteröitynyttä yritystä, jotka myy elintarvikkeita suomalaisille kuluttajille verkkokaupassa tai muun etämyynnin kautta.

7. Koskeeko elintarvikkeiden etämyynnin kielivaatimus myös näitä Suomessa sijaitsevia, mutta vain ulkomaan kielisiä elintarvikkeiden verkkokauppoja?

Vaatimus ei koske niitä Suomeen rekisteröityneitä yrityksiä, jotka myyvät elintarvikkeita verkkokaupan kautta jonkun muun maan kuluttajille.

8. Koskeeko elintarvikkeiden etämyynnin kielivaatimus sellaista elintarviketoimijaa, joka sijaitsee Suomessa, mutta myy elintarvikkeiden kuluttajalle muun kuin fi-päätteisen verkkokaupan (esim. com-päätteisen verkkokaupan) kautta?

Vaatimus koskee kaikkia Suomeen rekisteröityneitä yrityksiä, jotka myyvät elintarvikkeita suomalaisille kuluttajille verkkokauppojen kautta, riippumatta verkkokaupan verkkotunnuksesta. Verkkokaupan katsotaan myyvän tuotteita suomalaisille kuluttajille, jos verkkokaupan kieli on suomi tai jos Suomen lipun tai muun annettavan tiedon kautta annetaan ymmärtää, että tuotteita toimitetaan myös suomalaisille kuluttajille.

9. Miten elintarvikkeiden etämyynnin kielivaatimus tulee huomioida mobiilisovelluksissa?

Elintarvikkeiden myynti mobiilisovellusten kautta on yhtälailla etämyyntiä kuin myynti verkkokaupan kautta. Jos mobiilisovellusten kautta myydään pakattuja elintarvikkeita suomalaisille kuluttajille, on pakolliset elintarviketiedot annettava molemmilla kielillä ennen kuin kuluttajan pitää tehdä ostopäätös. Tiedot voi antaa joko itse mobiilisovelluksessa tai sitten mobiilisovelluksesta internetsivuille menevän linkin kautta. Tärkeintä on, että kuluttaja helposti ymmärtää ja tietää, mistä hän elintarviketta koskevat pakolliset tiedot saa.