Markkinoinnin valvonta

Kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset

Kunnan elintarvikevalvontaviranomaiset huolehtivat alueellaan elintarvikelain mukaisesta valvonnasta, johon kuuluu myös elintarvikkeesta esitettävien tietojen valvonta. Kunnan elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä ja markkinointiaineistoissa tai muulla tavoin myynnin yhteydessä annettavia tietoja.

Mikäli havaitset harhaanjohtavaa tai epäasiallista elintarvikkeiden markkinointia, ilmoita siitä oman kuntasi elintarvikevalvontaviranomaiselle, jonka yhteystiedot löydät täältä.

Ruokavirasto

Ruokavirastolla on oikeus kieltää elintarvikealan toimijaa jatkamasta elintarvikemääräysten vastaista markkinointia tai uudistamasta sellaista tai siihen rinnastettavaa markkinointia. Kielto voidaan määrätä myös väliaikaiseksi, mikä on tarkoituksenmukaista esimerkiksi silloin, jos markkinointiin liittyy sellaisia seikkoja, jotka vaativat lisäselvityksiä, ennen kuin lopullinen päätös voidaan antaa.

Antaessaan markkinointikiellon Ruokavirasto voi myös velvoittaa kiellon saaneen elintarvikealan toimijan määräajassa toimittamaan markkinoinnin oikaisun, jos sitä markkinoinnista aiheutuvien ilmeisten haittojen vuoksi on pidettävä välttämättömänä. Oikaisu voidaan määrätä toteutettavaksi vastaavassa laajuudessa kuin markkinointi on toteutettu. Ruokavirasto voi asettaa antamansa määräyksen tai kiellon tehosteeksi myös uhkasakon.

Muut viranomaiset

Tulli valvoo maahantuotavien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä käytettyjä väitteitä.

Elintarvikkeiden markkinointiin sovelletaan myös kuluttajansuojalakia (381/1978) ja sopimattomasta menettelystä kilpailutoiminnassa annettua lakia (1061/1978). Sopimattomaksi katsottavaa markkinointia ja muuta kuluttajansuojalain vastaista markkinointia valvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV).

Lääkkeeksi luokiteltujen tuotteiden markkinoinnin valvonta kuuluu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (Fimea).

Alkoholijuomien sekä alkoholipitoisten elintarvikkeiden sekä terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden markkinoinnin valvonta kuuluu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira).

Sivu on viimeksi päivitetty 10.1.2019