Markkinointiin liittyvä lainsäädäntö

Elintarvikelaki (23/2006) 9 §

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, artikla 16

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajalle, artikla 7

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1924/2006 elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä

Sivu on viimeksi päivitetty 3.10.2018