Yleinen sananvapaus ei mahdollista elintarvikkeiden lainsäädännön vastaista markkinointia

Sananvapaus on jokaiselle kuuluva perusoikeus. Perustuslain 12 §:n mukaan siihen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.

Perusoikeuksien käyttämiselle voidaan kuitenkin asettaa rajoituksia. Perusoikeusoikeudetkaan eivät siis ole sillä tavalla ehdottomia, että niitä voitaisiin toteuttaa rajattomasti. Usein perusoikeuden käyttöalaa supistaa toisten ihmisten perusoikeudet sekä joskus myös painavat yhteiskunnalliset intressit.

Perustuslaissa on säädetty, että tarkempia säännöksiä yleisen sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Siksi lain tasolla on voitu säätää sellaisia kieltoja, jotka käytännössä näyttävät rajoittavan esimerkiksi elinkeinonharjoittajan oikeutta julkistaa viestejä, mutta joilla toisaalta suojataan kuluttajan oikeuksia.

Tällaisia säännöksiä ovat esimerkiksi

  • kielto antaa elintarvikkeista harhaanjohtavia tietoja
  • kielto esittää tuotteesta tieteellisesti epävarmoja tai jopa valheellisia väitteitä.

Elintarvikkeista annettavista tiedoista voidaan määrätä lainsäädännön ja hallinnon keinoin, koska

  • markkinointi ei kuulu sananvapausperusoikeuden ns. ydinalueeseen
  • tarkoituksena on suojella esimerkiksi kuluttajien terveyttä sekä luottamusta markkinoihin.

Rajoitusten tulee kuitenkin aina olla perusteltuja. Esimerkiksi ennakkosensuuri ei ole sallittua, vaan loukkaa sananvapauden toteutumista.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.11.2018