Luonnonvaraisen riistan lihantarkastus

Luonnonvaraisen riistan lihantarkastus voidaan tehdä joko hyväksytyssä riistankäsittelylaitoksessa, riistankäsittelylaitokseksi hyväksytyssä kotieläinten teurastamossa tai pienteurastamossa tai luonnonvaraisen riistan teurastamiseen hyväksytyssä poroteurastamossa. Lihantarkastuksen tekee aina virkaeläinlääkäri.

Riistankäsittelylaitokset hyväksyy ja valvonnan niissä järjestää Ruokavirasto. Poroteurastamot hyväksyy ja valvonnan niissä järjestää Lapin aluehallintovirasto.

Teurastamossa, pienteurastamossa tai riistankäsittelylaitoksessa tarkastettua luonnonvaraisen riistan lihaa saadaan toimittaa käsiteltäväksi muihin hyväksyttyihin laitoksiin sekä myös muihin EY-jäsenmaihin. Lihan terveysmerkki on soikion muotoinen.

Riistankäsittelylaitoksissa ei saa käsitellä lihaa, jolle ei tehdä lihantarkastusta.

Riistankäsittelylaitokset, pienteurastamot ja poroteurastamot, jotka on hyväksytty luonnonvaraisen riistan teurastamiseen

Ruokavirasto ylläpitää rekisteriä hyväksytyistä liha-alan laitoksista, joihin myös luonnonvaraisen riistan teurastamiseen hyväksytyt riistankäsittelylaitokset, teurastamot, pienteurastamot ja poroteurastamot kuuluvat. Linkki listaan Ruokaviraston hyväksymistä liha-alan laitoksista löytyy alta.

Karhuille ja villisioille trikiinitutkimus

Karhujen, villisikojen, majavien ja muiden mahdollisten trikiiniloisten isäntäeläinten lihantarkastukseen kuluu aina trikiinitutkimus.

Trikiinitutkimusta varten otetaan lihantarkastuksen yhteydessä lihasnäytteet, jotka lähetetään tutkittaviksi Ruokaviraston hyväksymään laboratorioon. Luettelo trikiinitutkimuksia tekemään hyväksytyistä laboratorioista löytyy alla olevasta linkistä. Trikiinitartunta on yleinen luonnonvaraisissa nisäkkäissä. Tietoja trikiinien esiintymisestä Suomessa on Zoonoosikeskuksen sivuilla, joihin on linkki alla.

Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely laitoksissa

Tarkastettua luonnonvaraisen riistan lihaa voidaan toimittaa hyväksyttyihin laitoksiin kuten leikkaamoihin tai lihavalmistelaitoksiin.

Laitoksissa on pidettävä eri eläinryhmien ja -lajien lihat erillään. Lihojen erillään pitäminen on kuvattava laitoksen omavalvontasuunnitelmassa ja laitosta valvovan viranomaisen on varmistuttava, että suunnitelmaa noudatetaan.

Tarkastamatonta luonnonvaraisen riistan lihaa ei saa lainkaan toimittaa hyväksyttyihin laitoksiin. Esimerkiksi säilykkeiden tai muiden lihavalmisteiden valmistaminen hyväksytyssä laitoksessa mistään tarkastamattomasta luonnonvaraisen riistan lihasta ei ole sallittua.

Luonnonvaraisen riistan käsittely lahtivajoissa

Luonnonvaraisen riistan lihalle ei voida tehdä lihantarkastusta niin sanotuissa lahtivajoissa. Lahtivajoissa teurastetun riistan lihaa ei näin ollen voi toimittaa liha-alan laitoksiin. Lahtivajoissa voidaan käsitellä metsästäjien omaan käyttöön tarkoitettua riistaa sekä sellaista riistaa, jota myydään tarkastamattomana.

Vaatimukset luonnonvaraisen riistan lihan myynnille ja luovuttamiselle tarkastamattomana on esitetty sivulla "Tarkastamaton luonnonvaraisen riistan liha" sekä Ruokaviraston ohjeessa "Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja lihan toimittaminen myyntiin", joihin on linkit oikealla sivupalkissa.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.5.2022