Teurastamoiden ilmoittautuminen palkkiojärjestelmään

Teuraskaritsa- ja kilipalkkiota ja teurashiehon nautapalkkiota maksetaan viljelijälle vain sellaisesta eläimestä, joka on teurastettu palkkiojärjestelmään ilmoittautuneessa teurastamossa. Järjestelmään ilmoittautuneet teurastamot löytyvät oheisesta linkistä Lista palkkiojärjestelmään ilmoittautuneista teurastamoista​. Suurin osa teurastamoista ilmoittautui palkkiojärjestelmään vuonna 2015.

Teurastamo voi ilmoittautua palkkiojärjestelmään sähköisellä lomakkeella tai vapaamuotoisella ilmoittautumisella sähköpostitse osoitteeseen teurastamot(at)ruokavirasto.fi.

Ilmoittautumisessa on oltava seuraavat tiedot teurastamosta: nimi, laitosnumero, yhteyshenkilö, osoite, sähköpostiosoite ja se, haluaako teurastamo olla mukana järjestelmässä. Osallistumalla järjestelmään teurastamo sitoutuu noudattamaan alla mainittuja ehtoja ja suostuu paikanpäällä tehtävään valvontaan.

Teurastamolle ei lähetetä erillistä päätöstä palkkiojärjestelmään ilmoittautumisesta.

Mihin teurastamo sitoutuu?

Palkkiojärjestelmään ilmoittautunut teurastamo sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä eläinten tunnistuksessa ja rekisteri-ilmoituksissa: laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (1069/2021), maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (67/2022). Teurastamo sitoutuu tekemään eläinrekisteri-ilmoitukset oikein ja säädetyssä ajassa. Tämä tarkoittaa, että ilmoitukset rekistereihin tehdään 7 päivän kuluessa ja ruhopainot ilmoitetaan kilogrammoina yhden desimaalin tarkkuudella.

Ruokavirasto valvoo palkkiojärjestelmään ilmoittautuneita teurastamoja. Ensimmäisellä kerralla havaitusta laiminlyönnistä annetaan huomautus. Toistuvista laiminlyönneistä teurastamo voidaan sulkea palkkiojärjestelmän ulkopuolelle yhdeksi vuodeksi.

Taustalla vuoden 2015 tukiuudistus

Vuoden 2015 tukiuudistuksen yhteydessä EU:n maataloustukia koskevat säädökset uudistuivat. Uudet säädökset edellyttävät teurastamon ilmoittautumaan palkkiojärjestelmään, jotta kyseisessä laitoksessa teurastetuista eläimistä viljelijälle voidaan myöntää teuraspalkkio. Ellei teurastamo ilmoittaudu mukaan järjestelmään, kyseisessä teurastamossa teurastetuista eläimistä ei voida myöntää viljelijälle EU:n eläinpalkkiota.

Yhteystiedot: teurastamot(at)ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 1.6.2022