Elintarvikealan eläinperäiset sivutuotteet

Elintarvikealan toiminnassa syntyviä eläinperäisiä sivutuotteita ovat muun muassa teurastuksen yhteydessä syntyvät eläimen osat, joita ei käytetä elintarvikkeena, eläinperäisten elintarvikkeiden valmistuksessa syntyvät sivutuotteet, kaupan entiset eläinperäiset elintarvikkeet ja kansainvälinen ruokajäte.

Elintarvikealan toimijana vastaat toiminnassasi syntyvien sivutuotteiden asianmukaisesta käsittelystä siten, että elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus voidaan taata. Sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet on luokiteltava, kerättävä, kuljetettava, varastoitava, esikäsiteltävä, hävitettävä, saatettava markkinoille, vietävä, kauttakuljetettava ja käytettävä sivutuoteasetuksen määräysten mukaisesti.

Sivutuotteet on luokiteltava liha- ja maitoalan laitoksissa, kalalaitoksissa, munapakkaamoissa sekä munatuotteita valmistavissa laitoksissa ja varastolaitoksissa kolmeen luokkaan niihin liittyvän riskin perusteella. Sivutuotteet on kerättävä ja säilytettävä luokittelun mukaisesti merkittyinä. Lisää tietoa sivutuotteiden luokittelusta löydät täältä.

Sivutuotteiden käsittely, jalostus ja varastointi on tehtävä ristikontaminaation estävissä olosuhteissa ja tarvittaessa laitoksen tätä varten osoitetussa osassa. Sivutuotteiden säilyttämiseen käytettävä tila voi olla joko erillinen huone tai esimerkiksi suljettava, tiivis astia. Arvioitaessa tilan soveltuvuutta sivutuotteiden säilytykseen, tulee huomioida sivutuotteiden säilytyksen elintarvikkeelle mahdollisesti aiheutuvaan riskiin liittyvät seikat. Laitoksen on huolehdittava, että eri luokkiin kuuluvat sivutuotteet ovat tunnistettavissa ja pidetään toisistaan erillään säilytyksen aikana.

Laitoksesta saa luovuttaa sivutuotteita kuljetettavaksi vain asianmukaisesti rekisteröityneelle kuljettajalle tai kuljetusyritykselle. Lisäksi on varmistettava, että sivutuotteiden vastaanottajalla on oikeus lähetettävien sivutuotteiden käsittelyyn. Lisää tietoa sivutuotteiden kuljetuksesta löydät täältä.

Kaikki sivutuotteiden käsittelemiseen liittyvä toiminta on kuvattava laitoksen omavalvontasuunnitelmassa.

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 11.6.2021